Slik bruker du undertekster, teksting eller alternativ lyd

Du kan endre undertekster, teksting og alternativ lyd for mange serier og filmer. Netflix viser de 5–7 mest relevante språkene basert på plasseringen og språkinnstillingene dine. For nedlastinger viser Netflix de 2 mest relevante språkene.

Slik bruker du undertekster, teksting eller alternativ lyd:

  1. Åpne Netflix.

  2. Velg en serie eller en film.

  3. Begynn avspillingen og utfør handlingen som er oppført for enheten din:

Enhet

Handling

Mobiltelefoner eller nettbrett, datamaskiner

Trykk eller klikk på skjermen

Smart TV-er, Blu-ray-spillere, mottakere, spillkonsoller, strømmespillere

Trykk på pil opp eller pil ned på fjernkontrollen

Apple TV 2 eller Apple TV 3

Hold inne midtknappen på Apple TV-fjernkontrollen

Apple TV 4 og Apple TV 4K

Sveip ned på Apple TV-fjernkontrollen

4. Velg Dialog øverst eller nederst på skjermen. På TV-er kan språkalternativer vises nederst uten ikonet. Du kan velge fra de viste språkene eller velge Andre for å se alle språkalternativer.

5. Endre lyd eller undertekster.

Merk:
Preferanser for undertekster og lyd lagres normalt ikke hvis du ser på titler for Barn fra en voksenprofil. De lagres når du ser på en profil for Barn. Hvis du må tilbakestille undertekstene hver gang du prøver å se noe, kan du spille av en tittel med aldersgrense på Teen eller eldre for å angi foretrukket språk for undertekster. Dette lagrer innstillingene dine for fremtidige visninger.