Czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to obowiązujący w Unii Europejskiej akt prawny określający, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać dane osobowe. Wchodzi on w życie z dniem 25 maja 2018 r. Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), RODO ma do Ciebie zastosowanie i określa szczególne prawa przysługujące Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz złożyć wniosek lub jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące stosowanych przez nas praktyk dotyczących ochrony prywatności, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych / działem ds. ochrony prywatności pod adresem privacy@netflix.com. Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymywane od osób fizycznych, które pragną wykonać przysługujące im prawa do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony danych.

Otwórz naszą stronę pomocy dotyczącą prywatności i bezpieczeństwa, aby uzyskać informacje na dodatkowe tematy.

Powiązane artykuły