Film, serial lub program wczytuje się powoli lub często dochodzi do buforowania.

Jeśli film, serial lub program wczytuje się powoli lub często dochodzi do buforowania, może to wynikać ze słabego lub niestabilnego połączenia z internetem. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Odtwarzacz Blu-ray

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Wiele urządzeń umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia w aplikacji Netflix. Aby sprawdzić szybkość połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:
jeśli używasz urządzenia mobilnego lub komputera, sprawdź szybkość połączenia internetowego na stronie Fast.com.
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego . Jeśli nadal nie widzisz ikony koła zębatego, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

 3. Wybierz opcję Pomoc.

 4. Wybierz opcję Sprawdź połączenie lub Sprawdź sieć.

 5. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i serwerów Netflix. Zostanie także sprawdzona szybkość połączenia.

 6. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Ponowne uruchamianie odtwarzacza Blu-ray

 1. Całkowicie wyłącz odtwarzacz Blu-ray.

 2. Odczekaj 10 sekund.

 3. Włącz odtwarzacz Blu-ray i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchomienie odtwarzacza Blu-ray może pomóc rozwiązać problem na daną chwilę, jeśli jednak będzie trzeba często powtarzać tę czynność, lepszym pomysłem będzie rozwiązanie problemu z siecią domową.

Wyloguj się

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz Ustawienia lub ikonę koła zębatego .

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Po wylogowaniu zaloguj się ponownie i spróbuj uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:

  • Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz Wyloguj się, Zacznij od nowa lub Dezaktywuj.

 3. Po wylogowaniu zaloguj się ponownie i spróbuj uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz odtwarzacz Blu-ray i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray lub odłącz go od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz odtwarzacz Blu-ray i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz odtwarzacz Blu-ray bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray.

 2. Podłącz odtwarzacz Blu-ray bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz odtwarzacz Blu-ray i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy próbę podłączenia odtwarzacza Blu-ray bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie do innego punktu dostępowego i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli za pomocą urządzenia możesz połączyć się z hotspotem sieci komórkowej, spróbuj użyć go do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Jeśli próbujesz oglądać materiały za pośrednictwem sieci Wi-Fi w pracy lub w szkole albo w sieci publicznej, zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane. Jeśli nie są, nie będzie można odtwarzać filmów, seriali ani programów z serwisu Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Komputer

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Jeśli korzystasz z serwisu Netflix na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie, szybkość połączenia internetowego możesz sprawdzić w serwisie fast.com.

 1. Otwórz stronę fast.com w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

 2. Poczekaj, aż zostanie wyliczona szybkość połączenia internetowego.

 3. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Uruchom ponownie komputer

 1. Wyłącz całkowicie komputer i uruchom go ponownie.

 2. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka zaczną jednostajnie świecić. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj, aż wszystkie światełka zaczną jednostajnie świecić.

 4. Włącz komputer i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz komputer bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Podłącz komputer bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz komputer i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router. Skontaktuj się z instalatorem sieci domowej, aby uzyskać pomoc w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie komputera bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie do innego punktu dostępowego i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli za pomocą urządzenia możesz połączyć się z hotspotem sieci komórkowej, spróbuj użyć go do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Jeśli próbujesz oglądać materiały za pośrednictwem sieci Wi-Fi w pracy lub w szkole albo w sieci publicznej, zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane. Jeśli nie są, nie będzie można odtwarzać filmów, seriali ani programów z serwisu Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Konsola do gier

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Wiele urządzeń umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia w aplikacji Netflix. Aby sprawdzić szybkość połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:
jeśli używasz urządzenia mobilnego lub komputera, sprawdź szybkość połączenia internetowego na stronie Fast.com.
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego . Jeśli nadal nie widzisz ikony koła zębatego, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

 3. Wybierz opcję Pomoc.

 4. Wybierz opcję Sprawdź połączenie lub Sprawdź sieć.

 5. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i serwerów Netflix. Zostanie także sprawdzona szybkość połączenia.

 6. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Uruchom ponownie konsolę do gier

 1. Całkowicie wyłącz konsolę do gier.

 2. Poczekaj 10 sekund.

 3. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchomienie konsoli może pomóc rozwiązać problem na daną chwilę, jeśli jednak będzie trzeba często powtarzać tę czynność, lepszym pomysłem będzie rozwiązanie problemu z siecią domową.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz konsolę do gier i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz konsolę do gier lub odłącz ją od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz konsolę do gier bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową. Pamiętaj, że konsole Nintendo Wii i Wii U wymagają adaptera Wii LAN w celu wykonania tego działania.

 1. Wyłącz konsolę do gier.

 2. Podłącz konsolę do gier bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.
  Podłącz konsolę do gier bezpośrednio do modemu.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.
  Odłącz modem od zasilania.

 4. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.
  Włącz konsolę i spróbuj ponownie.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie konsoli do gier bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie do innego punktu dostępowego i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli za pomocą urządzenia możesz połączyć się z hotspotem sieci komórkowej, spróbuj użyć go do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Jeśli próbujesz oglądać materiały za pośrednictwem sieci Wi-Fi w pracy lub w szkole albo w sieci publicznej, zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane. Jeśli nie są, nie będzie można odtwarzać filmów, seriali ani programów z serwisu Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Telefon lub tablet

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Jeśli korzystasz z serwisu Netflix na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie, szybkość połączenia internetowego możesz sprawdzić w serwisie fast.com.

 1. Otwórz stronę fast.com w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

 2. Poczekaj, aż zostanie wyliczona szybkość połączenia internetowego.

 3. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Całkowicie wyłącz urządzenie przenośne.

 2. Włącz urządzenie przenośne i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchomienie urządzenia może pomóc rozwiązać problem na daną chwilę, jeśli jednak będzie trzeba często powtarzać tę czynność, lepszym pomysłem będzie rozwiązanie problemu z siecią domową.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz urządzenie i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz urządzenie przenośne.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie przenośne do innego punktu dostępowego, aby wykluczyć wszelkie potencjalne problemy z konfiguracją sieci domowej. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli masz możliwość uzyskania dostępu do sieci komórkowej za pomocą urządzenia, spróbuj użyć sieci do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Dekoder

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Wiele urządzeń umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia w aplikacji Netflix. Aby sprawdzić szybkość połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:
jeśli używasz urządzenia mobilnego lub komputera, sprawdź szybkość połączenia internetowego na stronie Fast.com.
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego . Jeśli nadal nie widzisz ikony koła zębatego, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

 3. Wybierz opcję Pomoc.

 4. Wybierz opcję Sprawdź połączenie lub Sprawdź sieć.

 5. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i serwerów Netflix. Zostanie także sprawdzona szybkość połączenia.

 6. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Uruchom ponownie dekoder

 1. Całkowicie wyłącz dekoder.

  • Jeżeli na dekoderze nie ma wyłącznika, odłącz wtyczkę z gniazdka na 2 minuty.

 2. Odczekaj 10 sekund.

 3. Włącz dekoder i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchomienie dekodera może pomóc rozwiązać problem na daną chwilę, jeśli jednak będzie trzeba często powtarzać tę czynność, lepszym pomysłem będzie rozwiązanie problemu z siecią domową.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz dekoder i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz dekoder lub odłącz go od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz dekoder i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz dekoder bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz dekoder.

 2. Podłącz dekoder bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz dekoder i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie dekodera bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie do innego punktu dostępowego i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli za pomocą urządzenia możesz połączyć się z hotspotem sieci komórkowej, spróbuj użyć go do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Jeśli próbujesz oglądać materiały za pośrednictwem sieci Wi-Fi w pracy lub w szkole albo w sieci publicznej, zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane. Jeśli nie są, nie będzie można odtwarzać filmów, seriali ani programów z serwisu Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Telewizor Smart TV

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Wiele urządzeń umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia w aplikacji Netflix. Aby sprawdzić szybkość połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:
jeśli używasz urządzenia mobilnego lub komputera, sprawdź szybkość połączenia internetowego na stronie Fast.com.
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego . Jeśli nadal nie widzisz ikony koła zębatego, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

 3. Wybierz opcję Pomoc.

 4. Wybierz opcję Sprawdź połączenie lub Sprawdź sieć.

 5. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i serwerów Netflix. Zostanie także sprawdzona szybkość połączenia.

 6. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Uruchom ponownie telewizor Smart TV

 1. Odłącz telewizor od zasilania na co najmniej 1 minutę.

 2. Gdy telewizor jest odłączony od zasilania, naciśnij i przytrzymaj włącznik na telewizorze przez 5 sekund, aby usunąć ładunek elektryczny.

  • Jeśli telewizor nie jest wyposażony we włącznik lub nie możesz uzyskać do niego dostępu, pozostaw telewizor odłączony od zasilania na co najmniej 3 minuty.

 3. Podłącz telewizor do zasilania.

 4. Włącz telewizor.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz Ustawienia lub ikonę koła zębatego .

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Po wylogowaniu zaloguj się ponownie i spróbuj uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:

  • Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz Wyloguj się, Zacznij od nowa lub Dezaktywuj.

 3. Po wylogowaniu zaloguj się ponownie i spróbuj uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz telewizor Smart TV i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz telewizor Smart TV lub odłącz go od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz telewizor Smart TV i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Podłącz telewizor Smart TV bezpośrednio do modemu

Jeżeli łączysz się przez router sieci bezprzewodowej podłączony do modemu i po ponownym uruchomieniu sieci nadal nie możesz nawiązać połączenia, spróbuj ominąć router. Pomoże to zidentyfikować źródło problemu poprzez wyeliminowanie możliwej przyczyny w postaci problemów z routerem lub łącznością bezprzewodową.

 1. Wyłącz telewizor Smart TV lub odłącz go od zasilania.

 2. Podłącz telewizor Smart TV bezpośrednio do modemu za pomocą kabla sieciowego.

 3. Odłącz modem od zasilania na co najmniej 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną migać.

 4. Włącz telewizor Smart TV i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie tego kroku przywróciło możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix:

 • Pominięcie routera i podłączenie się bezpośrednio do modemu pozwoliło pomyślnie uruchomić serwis Netflix. Oznacza to prawdopodobnie, że źródłem problemów jest sam router.

 • Ominięcie routera w celu korzystania z serwisu Netflix to rozwiązanie tymczasowe i z pewnością nie idealne. Dobrym pomysłem może być kontakt z instalatorem sieci domowej w celu uzyskania pomocy w zresetowaniu lub zmianie konfiguracji ustawień routera.

Jeśli nadal nie możesz oglądać materiałów w serwisie Netflix:

 • Jeśli mimo bezpośredniego połączenia z modemem nie możesz uruchomić serwisu Netflix, skontaktuj się z producentem urządzeń i dostawcą Internetu i upewnij, że wszystko działa prawidłowo.

Jeśli nie możesz wykonać tego kroku:

 • Jeżeli to możliwe, zdecydowanie zalecamy podłączenie telewizora Smart TV bezpośrednio do modemu — w ten sposób całkowicie wykluczysz router sieci bezprzewodowej jako przyczynę problemów z połączeniem sieciowym. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia urządzenia bezpośrednio do modemu, kontynuuj rozwiązywanie problemów zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie do innego punktu dostępowego i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli za pomocą urządzenia możesz połączyć się z hotspotem sieci komórkowej, spróbuj użyć go do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Jeśli próbujesz oglądać materiały za pośrednictwem sieci Wi-Fi w pracy lub w szkole albo w sieci publicznej, zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane. Jeśli nie są, nie będzie można odtwarzać filmów, seriali ani programów z serwisu Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Odtwarzacz multimedialny

Sprawdzanie, czy sieć umożliwia przesyłanie strumieniowe

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi w pracy, w szkole, w hotelu lub w szpitalu:

 • Zapytaj administratora sieci, czy usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, są obsługiwane i czy nie zostały celowo zablokowane.

 • Pamiętaj, że sieci publiczne dysponują ograniczoną przepustowością.

Jeśli korzystasz z Internetu przez łącze komórkowe lub satelitarne:

 • W razie możliwości spróbuj użyć innej sieci. Łącza komórkowe i satelitarne mają często niższą przepustowość niż łącza kablowe lub DSL.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Wiele urządzeń umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia w aplikacji Netflix. Aby sprawdzić szybkość połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:
jeśli używasz urządzenia mobilnego lub komputera, sprawdź szybkość połączenia internetowego na stronie Fast.com.
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Jeśli po przejściu w lewo nie widzisz menu, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego . Jeśli nadal nie widzisz ikony koła zębatego, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

 3. Wybierz opcję Pomoc.

 4. Wybierz opcję Sprawdź połączenie lub Sprawdź sieć.

 5. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i serwerów Netflix. Zostanie także sprawdzona szybkość połączenia.

 6. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy odpowiada on zaleceniom dotyczącym szybkości połączenia internetowego.

Ponowne uruchamianie odtwarzacza multimedialnego

 1. Całkowicie wyłącz odtwarzacz multimedialny i poczekaj 10 sekund.

  • Jeżeli odtwarzacz multimedialny nie ma wyłącznika, odłącz wtyczkę z gniazdka na przynajmniej dwie minuty.

 2. Włącz odtwarzacz multimedialny i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchomienie odtwarzacza multimedialnego może pomóc rozwiązać problem na daną chwilę, jeśli jednak będzie trzeba często powtarzać tę czynność, lepszym pomysłem będzie rozwiązanie problemu z siecią domową.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz odtwarzacz multimedialny i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz odtwarzacz multimedialny lub odłącz go od zasilania.
  Wyłącz odtwarzacz multimedialny, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz go ponownie.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz odtwarzacz multimedialny i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Spróbuj innego połączenia internetowego

Jeśli to możliwe, podłącz urządzenie przenośne do innego punktu dostępowego, aby wykluczyć wszelkie potencjalne problemy z konfiguracją sieci domowej. Kilka przykładów:

 • Spróbuj nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi w zasięgu urządzenia.

 • Zanieś urządzenie do domu sąsiada lub znajomego i spróbuj uruchomić tam serwis Netflix.

 • Jeśli masz możliwość uzyskania dostępu do sieci komórkowej za pomocą urządzenia, spróbuj użyć sieci do połączenia z serwisem Netflix. Generalnie nie zalecamy korzystania z serwisu Netflix w komórkowej sieci danych, ale jest to dobra metoda na sprawdzenie, czy przyczyną problemów z przesyłaniem strumieniowym jest problem z konfiguracją sieci domowej.

Jeśli jest możliwe przesyłanie strumieniowe przy użyciu innego połączenia internetowego, zalecamy kontakt z instalatorem sieci domowej i rozwiązanie potencjalnych problemów z konfiguracją sieci.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Jeśli łączysz się z internetem przez sieci Wi-Fi, a powyższe działania nie przyniosły efektu, spróbuj poniższych proponowanych działań:

 • Przenieś router w inne miejsce, by zwiększyć siłę sygnału. Umiejscowiony centralnie router zapewnia zazwyczaj lepszy odbiór.

 • Odsuń od routera urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefon bezprzewodowy lub kuchenkę mikrofalową. Zakłócenia bezprzewodowe wywoływane przez te urządzenia mogą spowodować problemy podczas próby połączenia z siecią Wi-Fi.

 • Podnieś router nad podłogę. Router na półce lub biurku zapewnia lepszy odbiór niż router schowany za lub pod meblami.

Co zrobić dalej

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z serwisem Netflix, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym. Może on pomóc Ci stwierdzić, czy router jest odpowiednio skonfigurowany, aby łączyć się z innymi urządzeniami w sieci domowej.