Netflix cho biết “Chúng tôi không thể chuyển đổi hồ sơ. (-1015)"

Nếu bạn thấy thông báo lỗi trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android cho biết

Chúng tôi không thể chuyển đổi hồ sơ. Vui lòng thử lại sau. (-1015)

Thông thường, bạn cần làm mới thông tin lưu trữ trên thiết bị để giải quyết sự cố này. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Đăng xuất khỏi Netflix
  1. Từ ứng dụng Netflix, nhấn vào biểu tượng Thêm biểu tượng thêm hoặc Hồ sơ của bạn biểu tượng hồ sơ.

  2. Cuộn xuống và nhấn Đăng xuất.

  3. Nhấn Đăng xuất lần nữa để xác nhận.

  4. Khi bạn đã đăng xuất xong, đăng nhập trở lại và dùng thử Netflix lần nữa.