Netflix nắm giữ những thông tin cá nhân nào về bạn và cách yêu cầu bản sao

Đọc bài viết này để tìm hiểu xem Netflix nắm giữ những thông tin cá nhân nào về bạn và cách yêu cầu bản sao (còn được gọi là “yêu cầu truy cập thông tin cá nhân” ở một số khu vực).

Tôi là chủ tài khoản. Tôi có thể xem thông tin gì về tài khoản Netflix của mình?

Trang Tài khoản cho phép bạn truy cập các thông tin như:

 • Thông tin tài khoản – thông tin chủ tài khoản mà bạn đã cung cấp cho Netflix, chẳng hạn như email và số điện thoại (có trong mục Tư cách thành viên và tính phí hoặc Bảo mật), cũng như thông tin về lựa chọn gói dịch vụ (có trong mục Thông tin gói dịch vụ hoặc Tư cách thành viên).

 • Cài đặt thông báo – các tùy chọn bạn đã chỉ định liên quan đến các thông tin bạn muốn nhận từ Netflix (có theo từng hồ sơ trong mục Cài đặt thông báo).

 • Cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu – các tùy chọn bạn chỉ định đối với:

  • Thông tin tiếp thị khi có mã nhận dạng trùng khớp – các tùy chọn mà bạn đã chỉ rõ đối với hoạt động tiếp thị của Netflix trên các dịch vụ bên thứ ba (sẵn có theo từng hồ sơ trong mục Cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu).

  • Quảng cáo theo hành vi – nếu bạn đăng ký gói dịch vụ có quảng cáo thì sẽ là tùy chọn mà bạn đã chỉ rõ liên quan đến việc bạn có muốn Quảng cáo (như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng của Netflix) được chọn dựa trên quảng cáo theo hành vi hay không (sẵn có theo từng hồ sơ trong mục Cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu, ngoại trừ hồ sơ Trẻ em mà chúng tôi không áp dụng quảng cáo theo hành vi).

 • Thông tin thanh toán và tính phí – các thông tin chi tiết về thanh toán bạn đã cung cấp cho Netflix và thông tin về các khoản phí dành cho gói đăng ký mà chúng tôi đã thu hoặc dự định thu từ phương thức thanh toán của bạn (có trong mục Tư cách thành viên và tính phí hoặc Tư cách thành viên).

 • Hồ sơ – chi tiết về bất kỳ hồ sơ nào bạn đã tạo trong tài khoản Netflix, bao gồm cả tùy chọn phát lại (sẵn có theo từng hồ sơ trong mục Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ hoặc Hồ sơ).

 • Lịch sử tương tác với nội dung – lịch sử Hoạt động xem và thông tin liên quan đến các lần bạn tương tác với nội dung trên Netflix, chẳng hạn như các bộ phim và chương trình truyền hình mà bạn đã đánh giá (có theo từng hồ sơ trong mục Hoạt động xem).

 • Thông tin về thiết bị và quyền truy cập – hiển thị cho bạn chi tiết về các thiết bị đã đăng nhập và có hoạt động trên tài khoản trong 90 ngày qua.


Tôi là chủ tài khoản. Làm cách nào để lấy được bản sao dữ liệu mà Netflix nắm giữ về tôi?

Truy cập trang https://www.netflix.com/account/getmyinfo rồi làm theo hướng dẫn.

Tính từ ngày xác minh yêu cầu của bạn, có thể mất đến 30 ngày chúng tôi mới đưa ra được thông tin mà bạn yêu cầu. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào, vui lòng liên hệ privacy@netflix.com.


Tôi không phải là chủ tài khoản nhưng chủ tài khoản đã chia sẻ tài khoản Netflix của họ với tôi, và tôi đã thêm địa chỉ email của mình vào hồ sơ đang sử dụng. Làm cách nào để lấy được bản sao dữ liệu mà Netflix nắm giữ về tôi?

Nếu đã cung cấp địa chỉ email liên kết với một hồ sơ (tìm hiểu thêm), bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@netflix.com để yêu cầu nhận bản sao thông tin cá nhân của mình.

Xin lưu ý, chủ tài khoản sẽ được thông báo về yêu cầu của bạn.

Tính từ ngày xác minh danh tính của bạn, có thể mất đến 30 ngày chúng tôi mới đưa ra được thông tin mà bạn yêu cầu.


Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan