Cách thêm hoặc xóa mã PIN hồ sơ

Để hạn chế truy cập vào một hồ sơ cụ thể trong tài khoản của mình, bạn có thể bảo vệ hồ sơ đó bằng mã PIN Khóa hồ sơ. Nếu bạn đã truy cập vào một hồ sơ và thấy lời nhắc nhập mã PIN để phát một chương trình truyền hình hoặc phim, hãy đọc thêm về mã PIN cấp tài khoản.

Để thêm mã PIN cho hồ sơ cụ thể:

Lưu ý:
Một số thiết bị không thể cập nhật các tính năng mới như mã PIN Khóa hồ sơ.
 1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Mở phần cài đặt Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho hồ sơ mà bạn muốn khóa.

 3. Thay đổi cài đặt Khóa hồ sơ.

 4. Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

 5. Đánh dấu vào hộp kiểm Yêu cầu nhập mã PIN khi truy cập hồ sơ được chọn.  

  • Để bỏ yêu cầu nhập mã PIN, hãy bỏ đánh dấu hộp kiểm.

 6. Nhập 4 chữ số để tạo mã PIN Khóa hồ sơ. Trừ khi bạn đang sử dụng thiết bị không được hỗ trợ, bạn sẽ cần nhập mã PIN này để mở hồ sơ hoặc phát phim hoặc chương trình được tải xuống từ hồ sơ đó.

 7. Để yêu cầu nhập mã PIN bất cứ khi nào có một hồ sơ mới được thêm vào tài khoản của bạn, hãy chọn Yêu cầu nhập mã PIN để thêm hồ sơ mới.

 8. Chọn Lưu.

Bạn có thể phải làm mới thiết bị để áp dụng cài đặt mới này. Để làm mới:

 • Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.

 • Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Cách khôi phục mã PIN Khóa tài khoản

Nếu bạn quên mã PIN Khóa tài khoản, nhấp vào liên kết Bạn quên mã PIN? ở dưới cùng màn hình. Nếu bạn đang xem trên TV, hãy nhập địa chỉ trang web được cung cấp vào trình duyệt web 

Để xem hoặc chỉnh sửa mã PIN Khóa hồ sơ đã tạo cho tài khoản, hãy nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

Bài viết liên quan