Hồ sơ bị khóa không yêu cầu mã PIN

Trong một số trường hợp, bạn sẽ không phải nhập mã PIN ngay cả khi hồ sơ bị khóa vì:

 • Có một số thiết bị không thể cập nhật để yêu cầu mã PIN nhằm truy cập vào các hồ sơ bị khóa. Trên các thiết bị này:

  • Để truy cập vào hồ sơ bị khóa, bạn không bắt buộc phải có Mã PIN khóa hồ sơ, nhưng cần có mã PIN để xem chương trình truyền hình hoặc phim trong hồ sơ đó.

  • Bạn không thể thêm hồ sơ mới nếu cần phải nhập mã PIN để thêm hồ sơ vào tài khoản.

 • Một số trình duyệt web sẽ tự động mở hồ sơ bị khóa khi bạn đăng nhập.

  • Trình duyệt web tự động mở hồ sơ đã sử dụng gần đây nhất. Nếu bạn không muốn tự động đăng nhập vào hồ sơ đã sử dụng gần đây, hãy xóa cookie trên trình duyệt của bạn.

  • Bạn vẫn cần có mật khẩu tài khoản để đăng nhập và truy cập hồ sơ bị khóa.

  • Bất cứ ai có mật khẩu của bạn cũng có thể thay đổi tính năng kiểm soát của cha mẹ.

Bài viết liên quan