Trợ giúp khi nhận được thông báo "Tư cách thành viên Netflix sắp hết hạn"

Khi tài khoản của bạn không hoạt động trong thời gian dài, bạn có thể nhận được email hoặc thấy thông báo cho biết rằng tư cách thành viên Netflix của bạn sắp hết hạn khi đăng nhập vào Netflix.

Tôi muốn duy trì tài khoản

Nếu bạn muốn tiếp tục tư cách thành viên Netflix, chỉ cần nhấp vào Duy trì/Kích hoạt lại tư cách thành viên trong email hoặc ở phía trên cùng màn hình khi đăng nhập vào Netflix.

Bạn không thể đăng nhập vào Netflix? Bạn có thể đặt lại thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu.

Tôi muốn hủy tài khoản

Nếu bạn không muốn tiếp tục tư cách thành viên Netflix, bạn không cần phải làm gì cả. Chúng tôi sẽ tự động hủy tài khoản của bạn và bạn sẽ không bị tính phí nữa.

Nếu bạn muốn hủy ngay, đăng nhập vào Tài khoản của bạn và chọn nút Hủy tư cách thành viên, sau đó Hoàn tất hủy.

Lưu ý:
Bạn không thể đăng nhập vào Netflix? Bạn có thể đặt lại thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu.

Bạn có thể tiếp tục xem Netflix cho tới ngày tính phí tiếp theo. Hồ sơ, phim yêu thích, tùy chọn xem và thông tin tài khoản của bạn sẽ vẫn được giữ nguyên nếu bạn quyết định trở lại trong vòng 10 tháng.

Tôi có thể kích hoạt lại tài khoản trong tương lai không?

Bạn có thể trở lại với Netflix bất cứ lúc nào! Hồ sơ, phim yêu thích, tùy chọn xem và thông tin tài khoản của bạn sẽ vẫn được giữ nguyên nếu bạn quyết định trở lại trong vòng 10 tháng.

Tôi thường xuyên sử dụng tài khoản của mình, tại sao tôi nhận được thông báo này?

Nếu bạn nhận được thông báo này nhưng vẫn thường xuyên sử dụng tài khoản của mình:

  • có thể bạn sở hữu một tài khoản khác đang không hoạt động.

  • có thể bạn vô tình tạo một tài khoản Netflix khác.

Tin vui là chúng tôi sẽ hủy tài khoản đó để bạn không bị tính phí nữa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.

Tôi không có tài khoản Netflix, tại sao tôi nhận được thông báo này?

Có thể có người đã sử dụng nhầm địa chỉ email của bạn để tạo tài khoản Netflix. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thêm.