Lỗi Netflix NGP-6002

Đã xảy ra sự cố
Rất tiếc, chúng tôi đang gặp sự cố với yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại sau.
Mã lỗi: NGP-6002

Lỗi trên iPhone hoặc iPad này có nghĩa là xếp hạng độ tuổi của trò chơi cao hơn mức mà hồ sơ Netflix của bạn cho phép.

Cách khắc phục sự cố:

Kiểm tra cài đặt độ tuổi trong hồ sơ của bạn

Bạn có thể thay đổi xếp hạng độ tuổi được cho phép và các tính năng kiểm soát khác của cha mẹ dành cho hồ sơ trong phần Cài đặt Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ trong tài khoản của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Netflix.

Nếu cài đặt xếp hạng độ tuổi của hồ sơ cao hơn xếp hạng độ tuổi của trò chơi, hãy làm theo các bước sau.

Đăng xuất khỏi Netflix

  1. Mở ứng dụng Netflix.

  2. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi .

  3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu biểu tượng thêm.

  4. Nhấn vào Đăng xuất biểu tượng đăng xuất, sau đó nhấn vào Đăng xuất để xác nhận.

  5. Đăng nhập lại vào Netflix của bạn rồi thử lại.

Bài viết liên quan