Cách phát trực tuyến Netflix ở chế độ HD

Hầu hết chương trình truyền hình và phim trên Netflix đều có thể phát trực tuyến ở độ nét cao (HD). Không phải mọi nội dung đều có sẵn ở chế độ HD.

Để phát trực tuyến ở chế độ HD, bạn cần:

  1. Một gói dịch vụ Netflix hỗ trợ phát trực tuyến ở chế độ HD.

  2. Một thiết bị hỗ trợ độ phân giải HD tối thiểu 720p.

    • Không phải mọi thiết bị đều hỗ trợ phát trực tuyến ở chế độ HD. Nếu bạn không biết thiết bị của mình có thể phát trực tuyến ở chế độ HD không, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn.

  3. Tốc độ kết nối Internet từ 5 Mbps trở lên và ổn định. Tham khảo bài viết của chúng tôi về Tốc độ kết nối Internet khuyến nghị để biết thêm chi tiết.

  4. Chất lượng phát trực tuyến được đặt ở chế độ Cao hoặc Tự động.