Làm cách nào để tạo tài khoản Netflix cho người khác?

Bạn có thể tạo tài khoản Netflix cho người khác qua trang web Netflix.

 1. Đăng xuất khỏi tài khoản Netflix của bạn

 2. Truy cập netflix.com/signup.

 3. Chọn gói dịch vụ. (Bạn có thể thay đổi gói dịch vụ bất cứ lúc nào.)

 4. Tạo tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email và đặt mật khẩu.

 5. Nhập phương thức thanh toán.

  • Bạn có thể sử dụng thông tin thanh toán của chính bạn nếu muốn trả thay cho tài khoản của người nhận.

   Lưu ý:
   Phương thức thanh toán của bạn sẽ được tính phí hàng tháng cho đến khi bạn cập nhật phương thức thanh toán hoặc hủy tài khoản.
 6. Vậy là xong! Người được bạn tạo tài khoản có thể bắt đầu phát trực tuyến bằng cách sử dụng email và mật khẩu để đăng nhập vào Netflix từ một thiết bị được hỗ trợ.

Sau khi tạo tài khoản mới, bạn có thể chuyển trở lại tài khoản của mình bằng cách di con trỏ đến tên hồ sơ ở góc trên bên phải của trang và chọn Đăng xuất khỏi Netflix, sau đó đăng nhập lại vào tài khoản.

Bài viết liên quan