Cách in hóa đơn phí dịch vụ Netflix

  1. Đăng nhập vào tài khoản Netflix.

  2. Trong mục Tư cách thành viên và tính phí, chọn Thông tin thanh toán.

  3. Nhấp vào ngày tính phí mà bạn muốn xem. Liên kết này sẽ mở trang hóa đơn in được cho khoản phí cụ thể đó. Nếu bạn muốn in toàn bộ các khoản phí trong vòng một năm trước, bạn có thể in trang Thông tin thanh toán.

  4. Phần giải đáp cho các câu hỏi về thuế được liệt kê trên hóa đơn Netflix.

Bạn có thể xem thông tin thanh toán Netflix của mình trong thời hạn tối đa một năm. Nếu bạn cần thông tin thanh toán cách đó trên một năm, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính của bạn.