Netflix cho biết “Tài khoản của bạn bị tạm ngưng vì đã có sự cố trong lần thanh toán gần đây nhất của bạn”.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Tài khoản của bạn bị tạm ngưng vì đã có sự cố trong lần thanh toán gần đây nhất của bạn.

Thông báo đó cho biết Netflix không thể thu được khoản thanh toán. Điều này có thể xuất phát từ một số nguyên nhân:

 • Phương thức thanh toán có thể không đủ tiền.

  • Xin lưu ý rằng các khoản phí hoặc yêu cầu cấp phép thanh toán chờ xử lý khác có thể ảnh hưởng đến số dư khả dụng trên thẻ của bạn.

 • Phương thức thanh toán đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

 • Tổ chức tài chính của bạn không phê duyệt khoản phí hàng tháng.

 • Thông tin thanh toán cung cấp cho Netflix.com không khớp với thông tin do ngân hàng lưu trữ.

 • Chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ: Mã zip của thẻ tín dụng trên tài khoản Netflix không khớp với mã zip mà ngân hàng lưu.

Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Cập nhật phương thức thanh toán của bạn

Để tiếp tục thưởng thức Netflix, bạn hãy cập nhật hoặc thay đổi phương thức thanh toán.

Bạn có thể thử lại phương thức thanh toán cũ bằng cách nhập lại thông tin tài khoản hiện tại hoặc thử dùng một tùy chọn thanh toán khác. Netflix cũng sẽ định kỳ tự động thu các khoản thanh toán không thành công trong kỳ tính phí của bạn để giúp bạn sử dụng lại dịch vụ.

Lưu ý:
Nếu bạn đã cập nhật phương thức thanh toán thành công nhưng TV hoặc thiết bị kết nối với TV của bạn vẫn hiển thị lỗi, hãy thử nhấp nút Back (Quay lại) hoặc Refresh (Làm mới) để làm mới hệ thống và tiếp tục phát trực tuyến.

Nếu bạn đã thử thanh toán lại hoặc thử dùng tùy chọn thanh toán khác nhưng vẫn không thành công, hãy tiếp tục xử lý sự cố như dưới đây.

Liên hệ với tổ chức tài chính

Nếu vẫn thấy lỗi này sau khi cập nhật phương thức thanh toán, bạn cần liên hệ với tổ chức tài chính của mình. Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể đặt ra để giúp xác định nguyên nhân chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán của bạn:

 • Có đủ tiền khả dụng để thanh toán khoản phí cho Netflix không?

 • Với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ đó có còn hiệu lực không, hoặc gần đây tổ chức tài chính có phát hành thẻ thay thế không?

 • Với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ đó có thể dùng để thanh toán định kỳ không?

 • Thẻ hoặc tài khoản đó có hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử không?

 • Giao dịch có được xử lý dưới dạng khoản phí quốc tế không? Tài khoản của bạn có hỗ trợ điều này không?

 • Giao dịch có bị từ chối vì bất cứ lý do an ninh nào không?

 • Tổ chức tài chính của bạn có nhận thấy Netflix đã cố gắng thực hiện giao dịch không? Họ có thể giải thích lý do từ chối không?

Sau khi tìm hiểu vấn đề với tổ chức tài chính, bạn có thể thử thanh toán lại trên Netflix.com. Nếu sau khi làm việc với tổ chức tài chính mà bạn vẫn không thể thực hiện thanh toán, chúng tôi đề xuất bạn dùng thử tùy chọn thanh toán khác.