Netflix cho biết tài khoản đang được sử dụng.

Nếu bạn thấy bất kỳ thông báo nào sau đây:

Tài khoản Netflix của bạn đang được sử dụng trên một thiết bị khác.
Hiện tại có quá nhiều người đang sử dụng tài khoản của bạn.
Tài khoản Netflix của bạn đang được sử dụng trên quá nhiều thiết bị.

Làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây.

Dừng phát trực tuyến trên các thiết bị khác

Nếu bạn dùng chung tài khoản Netflix với người khác, họ có thể đang sử dụng Netflix cùng lúc bạn cố gắng xem. Số lượng người có thể xem cùng lúc phụ thuộc vào gói dịch vụ Netflix của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, hãy đảm bảo rằng không có ai khác đang sử dụng tài khoản của bạn trước khi cố gắng xem lại.

Nếu bạn không biết thiết bị nào đang phát trực tuyến, hãy kiểm tra Hoạt động xemcủa bạn. Nếu có bất kỳ nội dung nào mà bạn không nhận ra, hãy tham khảo cách ngăn chặn người khác sử dụng tài khoản của bạn.

Nếu bạn tiếp tục gặp lỗi này

Đôi khi, ứng dụng Netflix cho rằng mình vẫn đang phát nội dung nào đó ngay cả khi không phải như vậy.

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử lại sau. Thông báo lỗi sẽ tự biến mất, nhưng có thể mất đến 2 giờ.