Cách xem Netflix trên TV

Để xem Netflix trên TV, bạn cần một thiết bị có ứng dụng Netflix. Ứng dụng Netflix có thể sử dụng trên nhiều:

  • Smart TV

  • Hộp giải mã tín hiệu truyền hình

  • Đầu phát Blu-ray

  • Máy chơi game

Trên các TV có sẵn Netflix, ứng dụng Netflix sẽ có ở menu chính hoặc màn hình chính. Nếu TV của bạn có kho ứng dụng, hãy tìm kiếm Netflix để xem ứng dụng có ở đó không.

Lưu ý:
Đôi khi bạn cần cập nhật thiết bị để tìm và cài đặt ứng dụng Netflix. Nếu không biết cách cập nhật phần mềm hệ thống trên TV, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho người dùng hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

Trên các TV không có ứng dụng, bạn có thể sử dụng thiết bị phát đa phương tiện trực tuyến hoặc thiết bị di động để xem Netflix trên TV.

Bài viết liên quan