Netflix cho biết "Mật khẩu phải từ 6 đến 60 ký tự".

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Mật khẩu phải từ 6 đến 60 ký tự và không được chứa ký tự dấu ngã (~).

Thông thường, lỗi này cho thấy mật khẩu của bạn không đáp ứng các tiêu chí cho mật khẩu Netflix. Nếu mật khẩu của bạn đáp ứng tiêu chí nhưng bạn vẫn gặp sự cố, làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây.

Nếu bạn sử dụng phần mềm bảo mật
Các bước này dành cho người dùng máy tính thành thạo.
  • Cài đặt mọi bản cập nhật sẵn có cho phần mềm bảo mật.

  • Tạm thời vô hiệu hóa phần mềm bảo mật và dùng thử Netflix lần nữa.

    • Nếu vấn đề được khắc phục khi bạn vô hiệu hóa phần mềm bảo mật thì điều này có thể cho thấy phần mềm đã lỗi thời hoặc vô tình gây cản trở cho Netflix. Hãy kích hoạt lại phần mềm rồi liên hệ với nhà sản xuất phần mềm để được trợ giúp.

Bài viết liên quan