Netflix cho biết “Rất tiếc, liên kết thay đổi mật khẩu này không hợp lệ”.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Rất tiếc, liên kết thay đổi mật khẩu này không hợp lệ.

Điều đó thường có nghĩa là bạn cần làm mới thiết bị để giải quyết sự cố này. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

  1. Nếu bạn đã gửi bất kỳ email cho chính mình để đặt lại mật khẩu Netflix, hãy xóa chúng.

    Lưu ý:
    Hãy đảm bảo xóa những email này trong cả hộp thư đến và hộp thư rác.
  2. Sau khi xóa các email đó, hãy truy cập netflix.com/clearcookies. Thao tác này sẽ giúp bạn đăng xuất và đưa bạn quay trở lại trang chủ của Netflix.

  3. Vào netflix.com/loginhelp.

  4. Nhập email của bạn, sau đó chọn Tiếp tục.

  5. Quay lại email và làm theo các bước trong email đặt lại mật khẩu Netflix mới.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy sử dụng một máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng khác để truy cập email, sau đó nhấp vào liên kết. Nếu tất cả các phương án trên đều không xử lý được sự cố, chúng tôi sẽ thử sử dụng một địa chỉ email khác để vào Netflix.

Bài viết liên quan