Làm cách nào để quản lý thông báo đẩy nhận được từ Netflix?

Netflix gửi các tin nhắn di động gọi là thông báo đẩy. Thông báo này có thể bao gồm thông tin về các chương trình truyền hình và phim mới bổ sung, các đề xuất cá nhân hóa hoặc thông báo khác. Bạn có thể chọn nhận hoặc không nhận các thông báo này của Netflix. Trên một số hệ điều hành của thiết bị, bạn sẽ được tự động đăng ký nhận thông báo. Nếu không muốn nhận các thông báo này nữa, bạn hãy làm theo các bước dành cho thiết bị di động như sau.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

  1. Trên màn hình chính iOS, chọn Cài đặt.

  2. Chọn Thông báo.

  3. Tìm và chọn Netflix.

  4. Gạt nút chuyển Cho phép thông báo về vị trí Tắt.

  5. Nếu muốn tiếp tục bật thông báo, nhưng không muốn giữ các cài đặt cũ, bạn có thể tùy chỉnh âm thanh, biểu tượng và kiểu thông báo trong menu này.

Android

  1. Mở Netflix.

  2. Chọn biểu tượng Menu .

  3. Cuộn xuống và chọn Cài đặt ứng dụng.

  4. Nhấn vào nút chuyển bên cạnh Cho phép thông báo để chuyển sang trạng thái Tắt.