Cách Netflix phát trực tuyến video

Khi bạn nhấn nút "Play" (Phát)

Netflix sử dụng lộ trình hiệu quả nhất có thể để truyền video qua hệ thống của chúng tôi đến nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn. Chúng tôi định tuyến video của bạn để tránh các sự cố hoặc lưu lượng truy cập Internet cao.

Chúng tôi có các máy chủ trên toàn thế giới và gửi luồng video của bạn từ những nơi gần bạn nhất có thể. Tuyến đường càng ngắn thì chất lượng video càng cao.


Từ ISP đến nhà

Khi Netflix chuyển video của bạn cho ISP, nó sẽ đi qua mạng của họ đến nhà bạn.

Nếu không có rào cản lớn nào, ISP sẽ truyền video đến thẳng màn hình của bạn.

Chất lượng video phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

  • Kết nối của ISP với nhà bạn

  • Modem hoặc bộ định tuyến của bạn

  • Số lượng thiết bị được kết nối trong gia đình bạn

  • Hoạt động khác trên kết nối internet của bạn


Trợ giúp khi bạn cần

Sự tắc nghẽn trên bất kỳ phần nào của kết nối giữa Netflix và màn hình của bạn đều có thể gây ra sự cố phát trực tuyến ảnh hưởng đến chất lượng video.

Nếu lỗi bạn gặp phải không được nêu ở đây, hãy tìm trong Trung tâm trợ giúp.

Bài viết liên quan