Cách xếp hạng chương trình truyền hình và phim

Để được đề xuất chương trình truyền hình và phim yêu thích phù hợp hơn, bạn có thể xếp hạng nội dung đã xem bằng cách ấn nút thích hoặc không thích.


Netflix hiểu rõ hơn về nội dung bạn thích xem bằng cách cân nhắc các yếu tố như:

  • Thể loại chương trình truyền hình và phim

  • Xếp hạng bạn đã thực hiện

  • Lịch sử xem của bạn

  • Xếp hạng của các thành viên Netflix có thị hiếu tương tự với bạn

Phần trăm hiển thị bên cạnh phim hoặc chương trình cho thấy mức độ phù hợp đối với hồ sơ cụ thể của bạn.

Xếp hạng của bạn cũng giúp chúng tôi đề xuất chương trình truyền hình và phim phổ biến trên Netflix. Trên điện thoại và máy tính bảng Android, TV và trình duyệt web, các chương trình truyền hình và phim có xếp hạng tích cực nhất sẽ có nhãn Được yêu thích.

Để xem xếp hạng bạn đã thực hiện:

  1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

  2. Mở phần cài đặt Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho hồ sơ mà bạn muốn xem.

  3. Mở Xếp hạng. Một danh sách xếp hạng của bạn sẽ xuất hiện.

Lưu ý:
Một số thiết bị cũ hơn có thể hiển thị số sao thay vì thích hay không thích. Để lưu xếp hạng thích/không thích, truy cập Netflix.com hoặc sử dụng ứng dụng Netflix.

Bài viết liên quan