Το Netflix δεν λειτουργεί

Αν το Netflix δεν λειτουργεί υπάρχουν ορισμένες πιθανές αιτίες, όπως:

  • Πρόβλημα σύνδεσης δικτύου
  • Υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή σας
  • Πρόβλημα με την εφαρμογή του Netflix ή με τον λογαριασμό σας

Για να συνεχίσετε να βλέπετε:

  • Αν βλέπετε έναν κωδικό ή μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό στην παρακάτω γραμμή αναζήτησης για να δείτε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Αν δεν βλέπετε κάποιο κωδικό ή μήνυμα σφάλματος, περιγράψτε το πρόβλημα στη γραμμή αναζήτησης. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα μπορεί να είναι ότι βλέπετε μια μαύρη οθόνη ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε.
  • Αν ακόμη δεν μπορείτε να δείτε Netflix, ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας.