Dotarła do mnie podejrzana wiadomość e-mail lub SMS.

Jeśli podejrzewasz, że odebrana wiadomość e-mail lub SMS wyglądająca na przesłaną przez serwis Netflix stanowi próbę oszustwa, przestrzegaj poniższych wskazówek, aby zadbać o bezpieczeństwo własnych danych, i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie, aby zgłosić fakt otrzymania takiej wiadomości:

 • Nigdy nie wprowadzaj danych logowania ani danych finansowych po naciśnięciu linku w wiadomości e-mail lub SMS. Jeśli nie masz pewności, czy odwiedzasz oryginalny serwis Netflix, wpisz adres www.netflix.com bezpośrednio w przeglądarce.

 • Nigdy nie klikaj linków ani nie otwieraj załączników w niespodziewanie otrzymanej wiadomości e-mail lub SMS, niezależnie od tego, kto jest jej nadawcą.

 • Jeśli podejrzewasz, że wiadomość e-mail lub SMS nie została wysłana przez serwis Netflix, nie odpowiadaj na nią. Wykonaj poniższe kroki, aby nam ją przesłać.

Jak zgłosić wiadomość e-mail lub tekstową (SMS) budzącą podejrzenia lub stanowiącą próbę wyłudzenia informacji?

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, która wygląda podejrzanie lub stanowi próbę wyłudzenia informacji, przekaż ją na adres phishing@netflix.com i usuń. Dołącz do zgłoszenia dane nagłówka wiadomości, które można znaleźć według wskazówek podanych w tym artykule Google.

Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość tekstową (SMS), przekaż ją na adres phishing@netflix.com, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

iPhone, iPad lub iPod touch:

 1. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, aż pojawi się menu.

 2. Naciśnij opcję Więcej...

 3. Naciśnij strzałkę Udostępnij.

 4. Wyślij wiadomość na adres phishing@netflix.com.

Telefon lub tablet z systemem Android:

 1. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, aż pojawi się menu.

 2. Naciśnij strzałkę Prześlij dalej.

 3. Wyślij wiadomość na adres phishing@netflix.com.

Może zostać naliczona opłata za SMS-a.

Co mam zrobić w przypadku otwarcia linku w wiadomości wyłudzającej informacje lub przekazania danych osobowych?

W przypadku kliknięcia podejrzanego linku lub przekazania danych osobowych do witryny podszywającej się pod serwis Netflix, zdecydowanie zalecamy, aby wykonać następujące czynności:

 • Zmień hasło do serwisu Netflix na nowe i nieużywane na innych stronach.

 • Zmień hasło do witryn, na których używany był ten sam adres e-mail i hasło.

 • W przypadku podania jakichkolwiek informacji dotyczących płatności skontaktuj się ze swoją instytucją finansową, ponieważ mogły one zostać przechwycone.

 • Przekaż wiadomość na adres phishing@netflix.com i wykonaj wymienione wyżej czynności.