Svart skärm med ljud

Om du hör ljud men inte ser någon bild, eller ser en svart eller tom skärm när du tittar på Netflix, följer du stegen för din enhet för att åtgärda problemet.

Om du varken hör ljudet eller ser bilden går du till Svart skärm utan ljud.

Smart-tv-apparater

Smart-tv

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du öppnar Netflix-appen

Starta om enheten
 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut. Om enheten saknar på/av-knapp, eller om du inte når den, drar du ur kontakten i 3 minuter istället.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut. Om enheten saknar på/av-knapp, eller om du inte når den, drar du ur kontakten i 3 minuter istället.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Kontakta enhetens tillverkare

Bildinställningarna på din tv kan göra att en svart skärm visas. Kontakta tillverkaren av enheten för att få hjälp med att justera de här inställningarna.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Mobiler och surfplattor

Android-mobil eller Android-surfplatta

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Kontrollera om andra serier eller filmer fungerar

Om du stöter på samma problem med andra serier eller filmer kan du hoppa över de här stegen.

Om andra serier eller filmer fungerar normalt kan du rapportera ditt problem till oss.

 1. Öppna en webbläsare och gå till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) på ditt konto.

 2. I listan som visas letar du reda på serien eller filmen du haft problem med och klickar sedan på Rapportera ett problem (Report a Problem).

 3. Följ instruktionerna och klicka på Rapportera problem (Report Problem).

Vi kommer att försöka lösa problemet så fort som möjligt. Medan du väntar kan du fortfarande titta på andra serier och filmer. Gå till Rapportera problem eller ge återkoppling om titlar för att få mer information.

Stäng av din enhet och sätt på den igen

 1. Stäng av din Android-enhet. Se till att den är ordentligt avstängd och inte bara låst.

 2. Sätt på enheten igen.

 3. Prova Netflix igen.

Uppdatera din Android-enhet

 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Leta upp Systemuppdatering (System update) eller Programuppdatering (Software update).

 3. Sök efter och installera tillgängliga uppdateringar.

 4. Prova Netflix igen.

Kontakta enhetens tillverkare

Kontakta enhetens tillverkare och be om hjälp för att åtgärda det här problemet:

De här stegen raderar alla data eller inställningar som sparats på enheten.
 • Uppdatera till den senaste versionen av den inbyggda programvaran eller operativsystemet.

 • Återställ enheten till fabriksinställningar.

Om tillverkaren inte kan hjälpa dig, eller om stegen inte åtgärdar problemet, måste du använda en annan enhet för att titta på Netflix.

När du ansluter din Android-enhet till en tv-apparat

Appar eller funktioner som skärmdubblerar din enhet till en tv-apparat stöds eventuellt inte av Netflix. Om du vill använda din Android-enhet för att se Netflix på en tv-apparat måste du använda en anslutning som stöds.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

iPhone, iPad eller iPod touch

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch
 1. Håll ner sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglagen visas. Dra det övre reglaget för att stänga av din enhet helt och hållet.

  • Om skjutreglagen inte visas håller du ner knappen Sleep/Wake tills det röda skjutreglaget visas, och drar sedan reglaget.

 2. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på Sleep/Wake-knappen.

 3. Prova Netflix igen när enheten har startats.

När du ansluter din iPhone, iPad, eller iPod touch till en tv-apparat

Tvångsavsluta Netflix-appen

 1. Dubbeltryck på Hemknappen (Home).

  • Om du inte har någon Hemknapp går du till våra steg för iPhone X nedan.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du ser Netflix-appen.

 3. Dra förhandsvisningen av Netflix-appen uppåt om du vill avsluta appen.

  • I iOS 6 håller du fingret på appens ikon tills ett rött märke med en linje genom visas. Tryck sedan på märket för att stänga appen.

 4. Tryck på Hemknappen (Home) och prova Netflix igen.

iPhone X:

 1. Från Hemskärmen sveper du uppåt och håller kvar tills du ser dina öppna appar.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du ser Netflix-appen.

 3. Dra uppåt på Netflix-appen för att stänga den.

 4. Prova Netflix igen.

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Håll ner sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglagen visas. Dra det övre reglaget för att stänga av din enhet helt och hållet.

  • Om skjutreglagen inte visas håller du ner knappen Sleep/Wake tills det röda skjutreglaget visas, och drar sedan reglaget.

 2. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på Sleep/Wake-knappen.

 3. Prova Netflix igen när enheten har startats.

Stäng av Airplay eller skärmdubblering

Airplay och skärmdubblering stöds inte längre av Netflix. Om du vill använda din iPhone, iPad eller iPod touch för att se Netflix på en tv-apparat måste du använda en anslutning som stöds.

Kontrollera din videokabel eller adapter

Din videokabel eller adapter stöds eventuellt inte av Netflix. Gå till Apples supportwebbplats för att se en lista över modeller som stöds.

När du ansluter din iPad till en Mac-dator

Skärmdubblering och Sidecar stöds inte längre av Netflix och måste stängas av när Netflix används. Kontakta Apples support om du behöver hjälp att stänga av dessa funktioner.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Datorer

Google Chromebook eller Chromebox

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

I Google Chrome

Uppdatera Google Chrome
 1. Längst upp till höger i din webbläsare väljer du Meny .

 2. Välj Hjälp (Help).

 3. Välj Om Google Chrome (About Google Chrome).

 4. Chrome visar den aktuella versionen och installerar automatiskt eventuella uppdateringar.

 5. Välj Starta om (Relaunch).

 6. Prova Netflix igen.

I Netflix-appen

Felsök din maskinvaruanslutning

 1. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 2. Prova en annan HDMI-kabel.

 3. Om det finns en annan HDMI-port på tv:n kan du prova att använda den.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Mac-dator

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Uppdatera din webbläsare

Gå till Webbläsare som stöds av Netflix för att uppdatera din webbläsare eller skaffa en annan webbläsare.

När du ansluter din Mac till en iPad

Skärmdubblering och Sidecar stöds inte längre av Netflix och måste stängas av när Netflix används. Kontakta Apples support om du behöver hjälp att stänga av dessa funktioner.

När du ansluter din Mac till en tv-apparat

Airplay och skärmdubblering stöds inte längre av Netflix. Om du vill använda din Mac för att se Netflix på en tv-apparat måste du använda en anslutning som stöds.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Windows-dator

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Uppdatera Google Chrome

 1. Längst upp till höger i din webbläsare väljer du Meny .

 2. Välj Hjälp (Help).

 3. Välj Om Google Chrome (About Google Chrome).

 4. Chrome visar den aktuella versionen och installerar automatiskt eventuella uppdateringar.

 5. Välj Starta om (Relaunch).

 6. Prova Netflix igen.

Om du inte använder webbläsaren Chrome fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Kontrollera att dina videodrivrutiner är uppdaterade

Du kan behöva uppdatera datorns videodrivrutin eller installera en videodrivrutin som stöds av Windows 10.

Netflix kundtjänst kan inte hjälpa dig med de här stegen. Om du inte känner dig bekväm med att göra det på egen hand ska du be datorns tillverkare om hjälp.

 • Om din dator använder ett grafikkort eller en grafikprocessor ska du använda programvaran som installerades med kortet för att uppdatera videodrivrutinen.

  Obs!
  AMD och NVIDIA är de vanligaste tillverkarna av grafikprocessorer och programvara till grafikprocessorer.
 • Om uppdateringen inte fungerade eller det inte fanns några tillgängliga uppdateringar kan du testa att avinstallera drivrutinen och sedan installera den på nytt.

 • Om det inte finns någon videodrivrutin åt din dator som stöds av Windows 10 kan du testa att spela upp Netflix med en annan enhet eller webbläsare, som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Opera.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Spelkonsoler

PlayStation 3

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

PlayStation 4

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du öppnar Netflix-appen

Använder du PlayStation VR?

Om du använder den första versionen av Playstation VR (CUH-ZVR1) på en PlayStation 4 Pro kan problemet bero på en HDR-inställning. Följ stegen nedan för att ändra inställningen.

Stäng av HDR

 1. Från hemskärmen på PS4 väljer du Inställningar (Settings).

 2. Välj Ljud och bild (Sounds and screen).

 3. Välj Inställningar för videoutsignaler (Video Output Settings).

 4. Välj HDR.

 5. Ställ in HDR på Av (Off).

 6. Prova Netflix igen.

Om detta löste problemet, men du fortfarande vill streama Netflix i HDR, ska du koppla bort din PSVR-enhet och titta på Netflix direkt via din PlayStation 4 Pro.

Om detta inte löste problemet, eller om du inte använder den första versionen av PlayStation VR på en PlayStation 4 Pro, fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du inte använder den första versionen av PlayStation VR eller en PlayStation 4 Pro, eller om stegen ovan inte åtgärdade problemet, ber vi dig att kontakta kundtjänst så att vi kan undersöka felet.

När du försöker spela upp en serie eller film

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Xbox 360

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Xbox One

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut. Om enheten saknar på/av-knapp, eller om du inte når den, drar du ur kontakten i 3 minuter istället.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra spelkonsoler

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Digitalboxar och streamingspelare

Amazon Fire TV/Stick

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Apple TV 4 eller Apple TV 4K

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Chromecast

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Om du castar till din Chromecast med en Android-mobil eller Android-surfplatta:

Koppla från skärmdubblering med Google Home

Det kan hända att du använder skärmdubblering med Google Home för att titta på Netflix via din mobil. Följ stegen nedan för att stänga av skärmdubblering och casta direkt från Netflix-appen.

 1. Se till att din mobil eller surfplatta är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Chromecast-enhet.

 2. Öppna appen Google Home.

 3. Tryck på din Chromecast-enhet och tryck sedan på Stoppa spegling (Stop mirroring).

 4. Öppna Netflix-appen.

 5. Tryck på den serie eller film du vill titta på.

 6. Tryck på ikonen Casta (Cast) på titelbeskrivningssidan för att casta till din tv.

Fortsätt nedan om du inte använder skärmdubblering eller om de här stegen inte löste problemet.

Det här ska du göra härnäst

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Om du castar till din Chromecast med en iPad, iPhone eller iPod touch:

Det här ska du göra härnäst

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Roku

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten
 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Roku Streaming Stick

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten
 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra digitalboxar och streamingspelare

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du öppnar Netflix-appen

Starta om enheten
 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Blu-ray-spelare

Blu-ray-spelare

När händer det att du kan höra ljudet men ser en svart eller tom skärm?

När du försöker spela upp en serie eller film

Felsök din maskinvaruanslutning

Det är möjligt att du inte kan streama Netflix på grund av ett problem med det digitala kopieringsskyddet. För att lösa problemet:

 1. Se till att du använder en HDMI-kabel.

 2. Anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om du kan streama på en annan tv kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra enheter

Alla andra enheter

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.