Någon använder mitt Netflix-konto utan min tillåtelse.

Om du tror att någon har använt ditt Netflix-konto utan ditt tillstånd kan du kontrollera din senaste streamingaktivitet för att se vilka titlar som visats. Du kan även kontrollera sidan Den senaste streamingaktiviteten (Recent Device Streaming Activity). Där visas datum och tid för åtkomsten, landet, delstaten och IP-adressen som innehållet streamades från och enhetstypen som användes för att streama. Obs! Platsinformationen är ungefärlig och bestäms av var den identifierade IP-adressen är registrerad.

Om du upptäcker oväntad streamingaktivitet på ditt Netflix-konto, och ingen av dina enheter har stulits, rekommenderar vi att du ändrar ditt Netflix-lösenord för att försäkra dig om att ingen annan kan komma åt ditt konto utan ditt tillstånd. Du kan även logga ut från alla enheter som är anslutna till ditt konto för att koppla från alla obehöriga enheter. Den här inaktiveringsmetoden kopplar från alla enheter som är kopplade till ditt Netflix-konto. Det kan ta upp till åtta timmar för ändringarna att träda i kraft. Den här metoden rensar även platsdata som kopplats till enheterna, så inaktivera inte dina enheter på det här sättet om du tror att enheten har stulits.