Det går inte att sätta på undertexter.

Om du kan spela upp titeln men inte ser de valda undertexterna, eller om de bara visas då och då, kan det bero på ett problem med enheten. Följ felsökningsstegen för din enhet nedan för att lösa problemet.

Android-mobil eller Android-surfplatta

Se till att ditt nätverk stödjer streaming

Om du använder ett offentligt trådlöst nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller ett sjukhus:

 • Kontakta nätverksadministratören och kontrollera att streamingtjänster som Netflix stöds och inte medvetet blockeras.

 • Observera att många offentliga nätverk har begränsad bandbredd.

Om du använder ett mobilt nätverk eller internet via satellit:

 • Prova ett annat nätverk om möjligt. Internetanslutningar via mobila nätverk och satellit har ofta långsammare anslutningshastigheter än fast bredband.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din mobila enhet till en annan åtkomstpunkt för internet för att utesluta potentiella problem med hemnätverkets konfiguration. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du har tillgång till ett mobilt datanätverk på din enhet kan du prova att använda det för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Återställ till standardinställningar för anslutning

Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar återställer du till internetleverantörens standardinställningar och provar sedan Netflix igen. Exempel på anpassade anslutningsinställningar:

 • Om du ansluter via en VPN- eller proxy-anslutning bör du inaktivera den och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

Ta kontakt med tillverkaren av din streamingenhet om du behöver hjälp med att ändra enhetens anslutningsinställningar.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Nintendo 3DS

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Prova en annan enhet

Om undertexter inte visas för några serier eller filmer måste du eventuellt använda en annan enhet för att kunna titta på Netflix med undertexter.

Smart-tv

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din smart-tv och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din smart-tv.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på din smart-tv och försök använda Netflix igen.

Alla andra enheter

Vi undersöker för närvarande det här felet. Kontakta kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.