Video utan ljud

Om du ser video utan ljud när du spelar upp en film eller serie betyder det vanligtvis att det finns ett problem med innehållet eller med anslutningen till högtalarsystemet. Följ stegen för din enhet för att lösa problemet.

Amazon Fire TV/Stick

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Ändra dina ljudinställningar

Kontrollera ljudinställningarna i Netflix-appen om din enhet är ansluten direkt till tv:n. Om surround-ljud (5.1) har valts, prova att ändra till Stereo istället. Om du är osäker på hur du ändrar ljudinställningarna i Netflix-appen kan du läsa artikeln om alternativt ljud.

Om ljudproblemen försvinner när du ändrar till stereo kan det hända att din utrustning inte är kompatibel med surround-ljud. Om du tror att din utrustning är kompatibel med 5.1-ljud kontaktar du enhetens tillverkare för att få hjälp.

Obs!
Om du måste ändra dina ljudinställningar till stereo varje gång du spelar upp en film eller serie kan det finnas en inställning på din enhet som orsakar att den använder 5.1-ljud som standard. Kontakta enhetens tillverkare om du är osäker på hur man ändrar inställningen så att stereoljud är standard.

Android-mobil eller Android-surfplatta

Kontrollera volymen

Se till att mediavolymen är uppskruvad på din mobil eller surfplatta.

 1. Starta Netflix-appen och välj en film eller serie.

 2. Medan filmen eller serien spelas upp använder du volymknappen på enhetens sida för att höja volymen till önskad nivå.

Apple TV

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Felsök din maskinvaruanslutning

Enheten kan ha drabbats av ett problem med HDCP som hindrar Netflix från att spela upp innehåll. För att lösa problemet:

 1. Kontrollera att du använder en HDMI-kabel.

 2. Koppla bort mottagare eller stereoutrustning och anslut enheten direkt till din tv.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln.

 4. Prova en ny HDMI-kabel.

 5. Prova en annan HDMI-port på tv:n.

 6. Om du har möjlighet kan du prova en HDMI-port på en annan tv.

  • Om det går att streama på den andra tv:n kan det vara ett problem med HDMI-porten på den tv du använde först. Kontakta tv-tillverkaren för att få hjälp.

Felsök enhetens anslutningar

Om du använder en extern förstärkare, soundbar eller högtalare:

 1. Kontrollera att dina högtalare är anslutna till din förstärkare på rätt sätt.

 2. Kontrollera alla HDMI-kontakter eller optiska kontakter för att se till att de är anslutna på rätt sätt.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln eller den optiska kabeln eller använda en annan kabel.

Ändra dina ljudinställningar

Apple TV 2 eller Apple TV 3

 1. Välj Inställningar (Settings) på Apple TV:s hemskärm (Home).

 2. Välj Ljud och video (Audio and Video).

 3. Välj Dolby.

 4. Välj Auto för att aktivera surround-ljud.

 5. Prova Netflix igen.

Om problemet kvarstår ska du upprepa steg 1–3 och sedan välja Av (Off) för att inaktivera Dolby. Prova sedan Netflix igen.

Apple TV 4 eller Apple TV 4K

 1. Välj Inställningar (Settings) på Apple TV:s hemskärm (Home).

 2. Välj Video och ljud (Video and Audio).

 3. Välj Ljudformat (Audio Format).

 4. Välj Ändra format (Change Format).

 5. Välj Använd bästa tillgängliga (Use Best Available) för att aktivera surround-ljud.

 6. Prova Netflix igen.

Om problemet kvarstår ska du upprepa steg 1–4 och sedan ändra alternativet Nytt format (New Format) från Dolby Digital 5.1 till Stereo. Prova sedan Netflix igen.

Använder du hörseltekniska hjälpmedel?

Om du använder hörseltekniska hjälpmedel när du tittar på Netflix, som t.ex. ett headset som förstärker talets ljud, kan du behöva justera streamingenhetens utgångsinställningar för ljud till Stereo eller Linjär PCM (Linear PCM). Kontakta tillverkaren av din streamingenhet för att få hjälp med att justera de här inställningarna.

Fortsätt felsökningen nedan om du inte använder någon av de här enheterna.

Vad ska jag göra härnäst?

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Chromebook eller Chromebox

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Är volymen på och uppskruvad?

Kontrollera att volymen är uppskruvad på både Netflix.com-spelaren och datorn.

 1. Klicka på Spela upp (Play) för att börja titta på en serie eller film på Netflix.com.

 2. När din film spelas upp, leta reda på volymikonen  i spelarens kontrollfält. Håll muspekaren över ikonen tills du ser volymreglaget. Dra sedan reglaget ända upp för maximal volym.

 3. Om du tittar i en webbläsare ska du se till att ljudet i webbläsarfönstret inte är avstängt genom att leta efter Ljud av-ikonen på Netflix-fliken under uppspelning. Om ljudet är avstängt högerklickar du på ikonen och väljer Slå på ljudet i fönstret (Unmute Tab) eller Slå på ljudet på webbplatsen (Unmute Site).

 4. Se till att volymen på din dator också är uppskruvad.

  • Det kan finnas volymknappar på ditt tangentbord.

  • Om du använder en bärbar dator eller surfplatta kopplar du bort eventuella externa högtalare eller hörlurar för att se om du får bättre ljud genom de inbyggda högtalarna.

  • Om du behöver hjälp med volymen på datorn läser du din bruksanvisning eller så kontaktar du datortillverkaren.

Mac-dator

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Är volymen på och uppskruvad?

Kontrollera att volymen är uppskruvad på både Netflix.com-spelaren och datorn.

 1. Klicka på Spela upp (Play) för att börja titta på en serie eller film på Netflix.com.

 2. När din film spelas upp, leta reda på volymikonen  i spelarens kontrollfält. Håll muspekaren över ikonen tills du ser volymreglaget. Dra sedan reglaget ända upp för maximal volym.

 3. Om du tittar i en webbläsare ska du se till att ljudet i webbläsarfönstret inte är avstängt genom att leta efter Ljud av-ikonen på Netflix-fliken under uppspelning. Om ljudet är avstängt högerklickar du på ikonen och väljer Slå på ljudet i fönstret (Unmute Tab) eller Slå på ljudet på webbplatsen (Unmute Site).

 4. Se till att volymen på din dator också är uppskruvad.

  • Det kan finnas volymknappar på ditt tangentbord.

  • Om du använder en bärbar dator eller surfplatta kopplar du bort eventuella externa högtalare eller hörlurar för att se om du får bättre ljud genom de inbyggda högtalarna.

  • Om du behöver hjälp med volymen på datorn läser du din bruksanvisning eller så kontaktar du datortillverkaren.

Stäng andra webbläsarflikar, appar eller program

Netflix streamingprestanda kan förbättras om du stänger andra flikar i din webbläsare och andra appar och program som använder datorns minne och bearbetningsresurser.

Har du säkerhetsprogram installerade?

Antivirus- och brandväggsprogram är viktiga verktyg för att hålla din dator säker. Men ibland kan de oavsiktligt störa Netflix. Du kan lösa problemet genom att uppdatera eller tillfälligt inaktivera säkerhetsprogrammen.

Viktigt meddelande om ansvarsfriskrivning: De här stegen är avsedda för avancerade datoranvändare. Det kan uppstå allvarliga problem om du konfigurerar ditt säkerhetsprogram på fel sätt. Netflix kundtjänst kan inte hjälpa dig genomföra de här stegen. Om du inte känner dig bekväm med att uppdatera, konfigurera eller inaktivera ditt säkerhetsprogram kan du kontakta programmets tillverkare för att få hjälp. De kanske kan hjälpa dig att konfigurera programmet så att det inte stör Netflix utan att det innebär några säkerhetsrisker.
 • Installera tillgängliga uppdateringar för säkerhetsprogrammet. Programmets tillverkare kanske redan har rättat till problemen som gör att deras produkt stör Netflix.

 • Inaktivera tillfälligt säkerhetsprogrammet och prova Netflix igen.

  • Om problemet inte uppstår när säkerhetsprogrammet är inaktiverat kan det tyda på att programmet är inaktuellt eller oavsiktligt stör Netflix. Återaktivera det och ta sedan kontakt med säkerhetsprogrammets tillverkare för att lösa problemet.

NVIDIA Shield

Ändra dina ljudinställningar

 1. Välj Inställningar (Settings) på Nvidias startskärm.

 2. Välj Bild och ljud (Display & Sound).

 3. Välj Avancerade inställningar (Advanced settings).

 4. Välj Surround-ljud (Surround Sound).

 5. Välj Auto.

 6. Prova Netflix igen.

Använder du hörseltekniska hjälpmedel?

Om du använder hörseltekniska hjälpmedel när du tittar på Netflix, som t.ex. ett headset som förstärker talets ljud, kan du behöva justera streamingenhetens utgångsinställningar för ljud till Stereo eller Linjär PCM (Linear PCM). Kontakta tillverkaren av din streamingenhet för att få hjälp med att justera de här inställningarna.

Fortsätt felsökningen nedan om du inte använder någon av de här enheterna.

Vad ska jag göra härnäst?

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

PlayStation 3

Obs! På japanska PlayStation-enheter använder du O istället för X för att bekräfta valet där X används i felsökningsstegen nedan.

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Ändra dina ljudinställningar

Kontrollera ljudinställningarna i Netflix-appen om din enhet är ansluten direkt till tv:n. Om surround-ljud (5.1) har valts, prova att ändra till Stereo istället. Om du är osäker på hur du ändrar ljudinställningarna i Netflix-appen kan du läsa artikeln om alternativt ljud.

Om ljudproblemen försvinner när du ändrar till stereo kan det hända att din utrustning inte är kompatibel med surround-ljud. Om du tror att din utrustning är kompatibel med 5.1-ljud kontaktar du enhetens tillverkare för att få hjälp.

Obs!
Om du måste ändra dina ljudinställningar till stereo varje gång du spelar upp en film eller serie kan det finnas en inställning på din enhet som orsakar att den använder 5.1-ljud som standard. Kontakta enhetens tillverkare om du är osäker på hur man ändrar inställningen så att stereoljud är standard.

Bekräfta dina HDMI-ljudinställningar

 1. Från hemskärmen på PlayStation navigerar du till Inställningar (Settings).

 2. Navigera till Ljudinställningar (Sound Settings).

 3. Välj Utgångsinställningar (Audio Output Settings).

 4. Välj HDMI, och sedan Automatisk (Automatic).

 5. Tryck på X för att spara inställningarna.

 6. Prova Netflix igen.

Om detta inte löser problemet eller om du inte använder HDMI för att ansluta till din TV eller ditt hemmabiosystem kan du ställa in ljudinställningarna på din PlayStation 3 manuellt.

Aktivera 5.1-surroundljud

 1. Från hemskärmen på PlayStation navigerar du till Inställningar (Settings).

 2. Navigera till Ljudinställningar (Sound Settings).

 3. Välj Utgångsinställningar (Audio Output Settings).

 4. Markera den kabeltyp du använder just nu för att ansluta din PlayStation 3 till din TV eller ditt hemmabiosystem och tryck på X.

  • Om du har valt Audio Input Connector/SCART/AV MULTI, tryck på X för att spara inställningarna. Prova sedan Netflix igen.

  • Om du valt HDMI, välj Manuell (Manual) och fortsätt till nästa steg.

 5. Se till att kryssrutan Dolby Digital 5.1 Ch. är markerad.

 6. Se till att kryssrutan Dolby Digital Plus är markerad.

 7. Tryck på Höger-pilen

 8. Tryck på OK om du uppmanas att göra det.

 9. Tryck på X för att spara inställningarna.

 10. Prova Netflix igen.

Aktivera stereoljud

 1. Från hemskärmen på PlayStation navigerar du till Inställningar (Settings).

 2. Navigera till Ljudinställningar (Sound Settings).

 3. Välj Utgångsinställningar (Audio Output Settings).

 4. Markera den kabeltyp du använder just nu för att ansluta din PlayStation 3 till din TV eller ditt hemmabiosystem och tryck på X.

  • Om du har valt Audio Input Connector/SCART/AV MULTI trycker du på X för att spara inställningarna. Prova sedan Netflix igen.

  • Om du valt HDMI, välj Manuell (Manual) och fortsätt till nästa steg.

 5. Se till att Linear PCM 2. CH 44.1 kHz och Linear PCM 2. Ch 48 kHz är markerade.

 6. Se till att Dolby Digital och Dolby Digital Plus är avmarkerade.

 7. Tryck på Höger-pilen

 8. Tryck på OK om du uppmanas att göra det.

 9. Tryck på X för att spara inställningarna.

 10. Prova Netflix igen.

Roku

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Använder du ett externt högtalarsystem?

Koppla bort ditt högtalarsystem och använd standardinställningarna om du använder en soundbar, en förstärkare, ett surroundsystem eller någon annan extern ljudenhet.

 • Om problemet löstes av att koppla bort ditt högtalarsystem kan det krävas ytterligare installationssteg för att ansluta högtalarsystemet till din enhet. Kontakta högtalarsystemets tillverkare för att få hjälp.

 • Om problemet inte löstes av att koppla bort ditt högtalarsystem, eller om du inte har något externt högtalarsystem, fortsätter du nedan.

Det här ska du göra härnäst

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Digitalbox

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Använder du ett externt högtalarsystem?

Om din digitalbox är ansluten till en soundbar, en förstärkare, ett surroundsystem eller någon annan extern ljudenhet kan du prova att ansluta den direkt till din tv.

 • Om direktanslutning till tv-apparaten löser problemet kan det hända att ytterligare installationssteg krävs för att ansluta högtalarsystemet till digitalboxen. Kontakta högtalarsystemets tillverkare för att få hjälp.

 • Om det inte hjälpte att ansluta till din tv, eller om du inte har något externt högtalarsystem, fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Vad ska jag göra härnäst?

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Smart-tv

Starta om din smart-tv

 1. Koppla ur din tv från strömförsörjningen i minst en minut.

 2. Håll på/av-knappen nedtryckt i 5 sekunder medan tv:n är urkopplad för att ladda ur tv:n.

  • Om du inte kommer åt på/av-knappen, eller om din tv inte har någon sådan, lämnar du tv:n urkopplad i minst 3 minuter.

 3. Anslut tv:n till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på tv:n.

 5. Prova Netflix igen.

Felsök enhetens anslutningar

Om du använder en extern förstärkare, soundbar eller högtalare:

 1. Kontrollera att dina högtalare är anslutna till din förstärkare på rätt sätt.

 2. Kontrollera alla HDMI-kontakter eller optiska kontakter för att se till att de är anslutna på rätt sätt.

 3. Prova att vända på HDMI-kabeln eller den optiska kabeln eller använda en annan kabel.

Använder du hörseltekniska hjälpmedel?

Om du använder hörseltekniska hjälpmedel när du tittar på Netflix, som t.ex. ett headset som förstärker talets ljud, kan du behöva justera streamingenhetens utgångsinställningar för ljud till Stereo eller Linjär PCM (Linear PCM). Kontakta tillverkaren av din streamingenhet för att få hjälp med att justera de här inställningarna.

Fortsätt felsökningen nedan om du inte använder någon av de här enheterna.

Kontrollera enhetens ljudinställningar

Ett stort antal ljudproblem kan uppstå om enhetens ljudinställningar inte är korrekt inställda. Kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp att justera dessa inställningar så att de är kompatibla med Netflix och alla anslutna ljudenheter.

TiVo

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Ändra dina ljudinställningar

Kontrollera ljudinställningarna i Netflix-appen om din enhet är ansluten direkt till tv:n. Om surround-ljud (5.1) har valts, prova att ändra till Stereo istället. Om du är osäker på hur du ändrar ljudinställningarna i Netflix-appen kan du läsa artikeln om alternativt ljud.

Om ljudproblemen försvinner när du ändrar till stereo kan det hända att din utrustning inte är kompatibel med surround-ljud. Om du tror att din utrustning är kompatibel med 5.1-ljud kontaktar du enhetens tillverkare för att få hjälp.

Obs!
Om du måste ändra dina ljudinställningar till stereo varje gång du spelar upp en film eller serie kan det finnas en inställning på din enhet som orsakar att den använder 5.1-ljud som standard. Kontakta enhetens tillverkare om du är osäker på hur man ändrar inställningen så att stereoljud är standard.

Aktivera stereoljud

 1. Börja på hemskärmen på TiVo och öppna TiVo Central.

 2. Välj Inställningar och Meddelanden (Settings & Messages).

 3. Välj Inställningar (Settings).

  • Om Inställningar (Settings) inte visas fortsätter du till nästa steg.

 4. Välj Ljud- och videoinställningar (Audio & Video Settings).

 5. Välj Dolby Digital.

 6. Välj Dolby Digital till PCM (Dolby Digital to PCM).

 7. Prova Netflix igen.

Starta om din TiVo

 1. Koppla ur din TiVo från strömförsörjningen i minst två minuter.

 2. Anslut din TiVo igen.

 3. Prova Netflix igen.

Windows-dator

Windows XP/Vista/7

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Är volymen på och uppskruvad?

Kontrollera att volymen är uppskruvad på både Netflix.com-spelaren och datorn.

 1. Klicka på Spela upp (Play) för att börja titta på en serie eller film på Netflix.com.

 2. När din film spelas upp, leta reda på volymikonen  i spelarens kontrollfält. Håll muspekaren över ikonen tills du ser volymreglaget. Dra sedan reglaget ända upp för maximal volym.

 3. Om du tittar i en webbläsare ska du se till att ljudet i webbläsarfönstret inte är avstängt genom att leta efter Ljud av-ikonen på Netflix-fliken under uppspelning. Om ljudet är avstängt högerklickar du på ikonen och väljer Slå på ljudet i fönstret (Unmute Tab) eller Slå på ljudet på webbplatsen (Unmute Site).

 4. Se till att volymen på din dator också är uppskruvad.

  • Det kan finnas volymknappar på ditt tangentbord.

  • Om du använder en bärbar dator eller surfplatta kopplar du bort eventuella externa högtalare eller hörlurar för att se om du får bättre ljud genom de inbyggda högtalarna.

  • Om du behöver hjälp med volymen på datorn läser du din bruksanvisning eller så kontaktar du datortillverkaren.

Stäng andra webbläsarflikar, appar eller program

Netflix streamingprestanda kan förbättras om du stänger andra flikar i din webbläsare och andra appar och program som använder datorns minne och bearbetningsresurser.

Aktivera utjämning av ljudstyrka

 1. På skrivbordet högerklickar du på högtalaren i aktivitetsfältet.

 2. Välj Uppspelningsenhet (Playback Device).

 3. Under fliken Uppspelning (Playback) klickar du på Standardenhet (Default Device) (indikeras med en grön cirkel med en bock i).

 4. Klicka på Egenskaper (Properties).

 5. Välj fliken Förbättringar (Enhancements).

 6. Markera rutan för Utjämning av ljudstyrka (Loudness Equalization).

 7. Se till att kryssrutan Inaktivera alla förbättringar (Disable all enhancements) är avmarkerad.

 8. Klicka på OK för att stänga Högtalaregenskaper (Speakers Properties), och klicka sedan på OK.

 9. Prova Netflix igen.

Obs!
Fliken Förbättringar (Enhancements) kanske inte är tillgänglig på alla datorer. Om du inte ser fliken Förbättringar (Enhancements) kan det vara så att drivrutinerna för ljud eller ljudkortet inte stödjer denna funktion.

Har du säkerhetsprogram installerade?

Antivirus- och brandväggsprogram är viktiga verktyg för att hålla din dator säker. Men ibland kan de oavsiktligt störa Netflix. Du kan lösa problemet genom att uppdatera eller tillfälligt inaktivera säkerhetsprogrammen.

Viktigt meddelande om ansvarsfriskrivning: De här stegen är avsedda för avancerade datoranvändare. Det kan uppstå allvarliga problem om du konfigurerar ditt säkerhetsprogram på fel sätt. Netflix kundtjänst kan inte hjälpa dig genomföra de här stegen. Om du inte känner dig bekväm med att uppdatera, konfigurera eller inaktivera ditt säkerhetsprogram kan du kontakta programmets tillverkare för att få hjälp. De kanske kan hjälpa dig att konfigurera programmet så att det inte stör Netflix utan att det innebär några säkerhetsrisker.
 • Installera tillgängliga uppdateringar för säkerhetsprogrammet. Programmets tillverkare kanske redan har rättat till problemen som gör att deras produkt stör Netflix.

 • Inaktivera tillfälligt säkerhetsprogrammet och prova Netflix igen.

  • Om problemet inte uppstår när säkerhetsprogrammet är inaktiverat kan det tyda på att programmet är inaktuellt eller oavsiktligt stör Netflix. Återaktivera det och ta sedan kontakt med säkerhetsprogrammets tillverkare för att lösa problemet.

Windows 8

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Är volymen på och uppskruvad?

Kontrollera att volymen är uppskruvad på både Netflix.com-spelaren och datorn.

 1. Klicka på Spela upp (Play) för att börja titta på en serie eller film på Netflix.com.

 2. När din film spelas upp, leta reda på volymikonen  i spelarens kontrollfält. Håll muspekaren över ikonen tills du ser volymreglaget. Dra sedan reglaget ända upp för maximal volym.

 3. Om du tittar i en webbläsare ska du se till att ljudet i webbläsarfönstret inte är avstängt genom att leta efter Ljud av-ikonen på Netflix-fliken under uppspelning. Om ljudet är avstängt högerklickar du på ikonen och väljer Slå på ljudet i fönstret (Unmute Tab) eller Slå på ljudet på webbplatsen (Unmute Site).

 4. Se till att volymen på din dator också är uppskruvad.

  • Det kan finnas volymknappar på ditt tangentbord.

  • Om du använder en bärbar dator eller surfplatta kopplar du bort eventuella externa högtalare eller hörlurar för att se om du får bättre ljud genom de inbyggda högtalarna.

  • Om du behöver hjälp med volymen på datorn läser du din bruksanvisning eller så kontaktar du datortillverkaren.

Stäng andra webbläsarflikar, appar eller program

Netflix streamingprestanda kan förbättras om du stänger andra flikar i din webbläsare och andra appar och program som använder datorns minne och bearbetningsresurser.

Ändra dina ljudinställningar (endast Windows-appen)

 1. Starta Netflix-appen.

 2. Välj en serie eller film.

 3. Medan serien eller filmen spelas upp flyttar du musen över skärmen.

 4. Klicka på ikonen Dialog .

 5. Om surround-ljud (5.1) har valts, prova att ändra till ett alternativ som inte är surround-ljud.

 6. Prova Netflix igen.

Om det går att lösa problemet genom att byta till ett annat alternativ än 5.1 kan du felsöka ljudproblem med ditt 5.1-surroundljud för att fortsätta spela upp i 5.1-format.

Windows 10

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Är volymen på och uppskruvad?

Kontrollera att volymen är uppskruvad på både Netflix.com-spelaren och datorn.

 1. Klicka på Spela upp (Play) för att börja titta på en serie eller film på Netflix.com.

 2. När din film spelas upp, leta reda på volymikonen  i spelarens kontrollfält. Håll muspekaren över ikonen tills du ser volymreglaget. Dra sedan reglaget ända upp för maximal volym.

 3. Om du tittar i en webbläsare ska du se till att ljudet i webbläsarfönstret inte är avstängt genom att leta efter Ljud av-ikonen på Netflix-fliken under uppspelning. Om ljudet är avstängt högerklickar du på ikonen och väljer Slå på ljudet i fönstret (Unmute Tab) eller Slå på ljudet på webbplatsen (Unmute Site).

 4. Se till att volymen på din dator också är uppskruvad.

  • Det kan finnas volymknappar på ditt tangentbord.

  • Om du använder en bärbar dator eller surfplatta kopplar du bort eventuella externa högtalare eller hörlurar för att se om du får bättre ljud genom de inbyggda högtalarna.

  • Om du behöver hjälp med volymen på datorn läser du din bruksanvisning eller så kontaktar du datortillverkaren.

Stäng andra webbläsarflikar, appar eller program

Netflix streamingprestanda kan förbättras om du stänger andra flikar i din webbläsare och andra appar och program som använder datorns minne och bearbetningsresurser.

Ställ in ljudet på studiokvalitet (endast Windows 10)

 1. Högerklicka på högtalarikonen i aktivitetsfältets nedre högra hörn.

 2. Välj Uppspelningsenheter (Playback Devices).

 3. Välj högtalarikonen och klicka sedan på knappen Egenskaper (Properties).

 4. Välj Avancerat (Advanced) på flikarna högst upp i popup-fönstret.

 5. Välj 24-bitars, 192000 hz (studiokvalitet) (24 bit, 192000 hz (Studio Quality)) i nedrullningsmenyn.

 6. Välj OK för att spara dina inställningar.

 7. Prova Netflix igen.

Ändra dina ljudinställningar (endast Windows-appen)

 1. Starta Netflix-appen.

 2. Välj en serie eller film.

 3. Medan serien eller filmen spelas upp flyttar du musen över skärmen.

 4. Klicka på ikonen Dialog .

 5. Om surround-ljud (5.1) har valts, prova att ändra till ett alternativ som inte är surround-ljud.

 6. Prova Netflix igen.

Om det går att lösa problemet genom att byta till ett annat alternativ än 5.1 kan du felsöka ljudproblem med ditt 5.1-surroundljud för att fortsätta spela upp i 5.1-format.

Xbox One

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Ändra dina ljudinställningar

Kontrollera ljudinställningarna i Netflix-appen om din enhet är ansluten direkt till tv:n. Om surround-ljud (5.1) har valts, prova att ändra till Stereo istället. Om du är osäker på hur du ändrar ljudinställningarna i Netflix-appen kan du läsa artikeln om alternativt ljud.

Om ljudproblemen försvinner när du ändrar till stereo kan det hända att din utrustning inte är kompatibel med surround-ljud. Om du tror att din utrustning är kompatibel med 5.1-ljud kontaktar du enhetens tillverkare för att få hjälp.

Obs!
Om du måste ändra dina ljudinställningar till stereo varje gång du spelar upp en film eller serie kan det finnas en inställning på din enhet som orsakar att den använder 5.1-ljud som standard. Kontakta enhetens tillverkare om du är osäker på hur man ändrar inställningen så att stereoljud är standard.

Aktivera 5.1- eller 7.1-surroundljud

Aktivera 5.1- eller 7.1-surroundljud, beroende på vilket surroundsystem du använder. Det här alternativet är endast tillgängligt med en HDMI-anslutning.

 1. Gå till hemskärmen på din Xbox och tryck på Xbox-knappen på handkontrollen för att öppna guiden.

 2. Välj Inställningar .

 3. Välj Bild och ljud (Display & Sound).

 4. Välj Ljudutgång (Audio output).

 5. Välj HDMI-ljud (HDMI audio).

 6. Ändra alternativet i nedrullningsmenyn till 5.1 okomprimerat (5.1 Uncompressed) eller 7.1 okomprimerat (7.1 Uncompressed).

 7. Prova Netflix igen

  • Om ljudet ändå inte fungerar ska du upprepa ovanstående steg och välja det andra alternativet i steg 6 innan du fortsätter med felsökningen nedan.

Aktivera stereoljud

 1. Gå till hemskärmen på din Xbox och tryck på Xbox-knappen på handkontrollen för att öppna guiden.

 2. Välj Inställningar .

 3. Välj Bild och ljud (Display & Sound).

 4. Välj Ljudutgång (Audio output).

 5. Välj HDMI-ljud (HDMI audio) eller Optiskt ljud (Optical audio) beroende på vilken typ av kabel du använder för att ansluta konsolen till din förstärkare eller tv.

 6. Ändra alternativet i nedrullningsmenyn till Okomprimerad stereo (Stereo Uncompressed).

 7. Prova Netflix igen.

Xbox Series X/S

Spela upp en annan serie eller film

Försök att spela upp en annan serie eller film. Om du kan spela upp en annan titel utan problem går du till sidan Streamingaktivitet (Viewing Activity) och klickar på länken Rapportera ett problem (Report a Problem) bredvid titeln som inte fungerade.

 • Om du inte ser länken Rapportera ett problem (Report a Problem) har problemet automatiskt rapporterats.

Det här ska du göra härnäst

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra enheter

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.