ใช้งาน Netflix ไม่ได้

ถ้าใช้งาน Netflix ไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุบางประการ ได้แก่

  • ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • มีปัญหากับอุปกรณ์ที่ใช้งาน
  • ปัญหาที่เกิดกับแอปหรือบัญชี Netflix

วิธีการเพื่อกลับไปรับชมความบันเทิงต่อ

  • หากเห็นรหัสหรือข้อความข้อผิดพลาดบนหน้าจอ ให้ป้อนรหัสดังกล่าวในแถบค้นหาด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
  • หากไม่เห็นรหัสหรือข้อความข้อผิดพลาด ให้อธิบายรายละเอียดของปัญหาในแถบค้นหา ตัวอย่างของปัญหา ได้แก่ หน้าจอเป็นสีดำ หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้
  • หากยังรับชมไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่า Netflix เกิดสัญญาณบริการขัดข้องหรือไม่