Cách thay đổi hình thức của phụ đề và phụ đề kèm chú thích

Bạn có thể thay đổi phông, cỡ, bóng chữ và màu nền của phụ đề và phụ đề kèm chú thích.

Để thay đổi hình thức của phụ đề và phụ đề kèm chú thích, hãy làm như sau:

 1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản Netflix của bạn.

 2. Từ Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ, chọn một hồ sơ.

 3. Chọn Thay đổi đối với Hình thức phụ đề.

  Lưu ý:
  Tùy chọn Hình thức phụ đề không khả dụng ở một số quốc gia có các ngôn ngữ chính sau, kể cả khi bạn đặt một ngôn ngữ khác làm ngôn ngữ hồ sơ: tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái, tiếng Hàn, tiếng Rumani, tiếng Trung phồn thể và tiếng Thái. Các tùy chọn hình thức cũng có thể không hiển thị trên một số thiết bị đời cũ.
 4. Chọn cài đặt hình thức phụ đề.

 5. Lưu thay đổi.

 6. Mở ứng dụng Netflix trên thiết bị của bạn.

  Lưu ý:
  Nếu bạn đang sử dụng TV, hãy mở ứng dụng Netflix trên TV và chọn Cài đặt, sau đó chọn Nhận trợ giúp, rồi chọn Tải lại để thay đổi có hiệu lực.

Để được hướng dẫn về cách thay đổi hình thức phụ đề và phụ đề kèm chú thích trên Apple TV, iPhone, iPad hoặc iPod touch, hãy truy cập trang Hỗ trợ của Apple.

Bài viết liên quan