Truy cập và cập nhật thông tin gắn liền với tài khoản của bạn

Bài viết này chia sẻ cho bạn cách truy cập và cập nhật thông tin gắn liền với tài khoản của bạn.

Thành viên có thể dễ dàng truy cập nhiều dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ về họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong trình duyệt và nhấp vào tùy chọn Tài khoản. Trong hầu hết các trường hợp, thành viên có thể thấy thông tin họ đang tìm kiếm tại trang này. Nếu không tìm thấy dữ liệu bạn đang tìm kiếm theo cách này, vui lòng liên hệ privacy@netflix.com.

Trang Tài khoản cho phép bạn truy cập các thông tin như:

 • Thông tin tài khoản – thông tin chủ tài khoản mà bạn đã cung cấp cho Netflix, chẳng hạn như email và số điện thoại (có trong mục Tư cách thành viên và tính phí), cũng như thông tin về lựa chọn gói dịch vụ (có trong mục Chi tiết gói dịch vụ).

 • Cài đặt thông báo - các tùy chọn bạn đã chỉ rõ liên quan đến các thông tin bạn muốn nhận từ Netflix (có theo từng hồ sơ trong mục Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ).

 • Cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu – các tùy chọn bạn chỉ định đối với:

  • Thông tin mã định danh trùng khớp – các tùy chọn bạn chỉ định đối với thông tin quảng cáo của Netflix trên các dịch vụ của bên thứ ba (sẵn có theo hồ sơ trong phần Cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu).

  • Quảng cáo theo hành vi – nếu bạn đăng ký gói có quảng cáo, các tùy chọn bạn đã chỉ rõ liên quan đến việc bạn có muốn quảng cáo được chọn dựa trên thông tin quảng cáo theo hành vi hay không (có theo từng hồ sơ trong phần Cài đặt quyền riêng tư và dữ liệu, ngoại trừ hồ sơ Trẻ em mà chúng tôi không áp dụng quảng cáo theo hành vi).

 • Thông tin thanh toán và thông tin lập hóa đơn – các chi tiết thanh toán bạn đã cung cấp cho Netflix và thông tin về các khoản phí dành cho gói đăng ký mà chúng tôi đã thu hoặc dự định thu từ phương thức thanh toán của bạn (có trong mục Tư cách thành viên và tính phí).

 • Hồ sơ – chi tiết về bất kỳ hồ sơ nào bạn đã tạo trong tài khoản thành viên Netflix, bao gồm cả tùy chọn phát lại (có theo từng hồ sơ trong mục Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ).

 • Lịch sử tương tác với nội dung – lịch sử Hoạt động xem và thông tin liên quan đến các lần bạn tương tác với nội dung trên Netflix, chẳng hạn như các phim và chương trình truyền hình mà bạn tìm kiếm trên dịch vụ của chúng tôi (có theo từng hồ sơ trong mục Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ).

 • Thông tin về thiết bị và quyền truy cập – hiển thị cho bạn chi tiết về các thiết bị đã đăng nhập và có hoạt động trên tài khoản trong 90 ngày qua.

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân sau trên tài khoản Netflix qua trang Tài khoản:

 • địa chỉ email

 • phương thức thanh toán

 • số điện thoại

Bạn cũng có thể cập nhật mật khẩu, điều chỉnh cài đặt thông báo và ẩn phim hoặc chương trình trong hoạt động xem.

Bạn còn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng để được trợ giúp thay đổi các thông tin sau:

 • tên

 • địa chỉ email

 • phương thức thanh toán

 • mật khẩu

Nếu liên hệ với Dịch vụ khách hàng, bạn phải trải qua quy trình xác minh, sau đó đại diện của chúng tôi mới có thể trợ giúp bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên tài khoản.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan