Truy cập và cập nhật thông tin gắn liền với tài khoản của bạn

Bài viết này chia sẻ cho bạn cách truy cập và cập nhật thông tin gắn liền với tài khoản của bạn.

Thành viên có thể dễ dàng truy cập nhiều dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ về họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong trình duyệt và nhấp vào tùy chọn Tài khoản. Trong hầu hết các trường hợp, thành viên có thể thấy thông tin họ đang tìm kiếm tại trang này. Nếu không tìm thấy dữ liệu bạn đang tìm kiếm theo cách này, vui lòng liên hệ privacy@netflix.com.

Trang Tài khoản cho phép bạn truy cập các thông tin như:

 • Thông tin tài khoản – thông tin chủ tài khoản mà bạn đã cung cấp cho Netflix, chẳng hạn như email và số điện thoại (có trong mục Tư cách thành viên và tính phí), cũng như thông tin về lựa chọn gói dịch vụ (có trong mục Chi tiết gói dịch vụ).

 • Cài đặt thông tin liên lạc – các tùy chọn bạn đã chỉ rõ liên quan đến các thông tin liên lạc bạn muốn nhận từ Netflix (có trong mục Cài đặt).

 • Thông tin thanh toán và thông tin lập hóa đơn – các chi tiết thanh toán bạn đã cung cấp cho Netflix và thông tin về các khoản phí dành cho gói đăng ký mà chúng tôi đã thu hoặc dự định thu từ phương thức thanh toán của bạn (có trong mục Tư cách thành viên và tính phí).

 • Hồ sơ – chi tiết về bất kỳ hồ sơ nào bạn đã tạo trong tài khoản thành viên Netflix, bao gồm cả tùy chọn phát lại (có trong Hồ sơ của tôi).

 • Lịch sử tương tác với nội dung – lịch sử Hoạt động xem và thông tin liên quan đến các lần bạn tương tác với nội dung trên Netflix, chẳng hạn như các phim và chương trình truyền hình mà bạn tìm kiếm trên dịch vụ của chúng tôi (có trong Hồ sơ của tôi).

 • Thông tin địa chỉ IP – thông tin về lần cuối cùng một thiết bị cụ thể được sử dụng để phát trực tuyến từ tài khoản thành viên của bạn từ một địa chỉ IP nhất định (có trong mục Cài đặt).

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân sau trên tài khoản Netflix qua trang Tài khoản:

 • địa chỉ email

 • phương thức thanh toán

 • số điện thoại

Bạn cũng có thể cập nhật mật khẩu, điều chỉnh cài đặt thông tin liên lạc và ẩn phim hoặc chương trình trong hoạt động xem.

Bạn còn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng để được trợ giúp thay đổi các thông tin sau:

 • tên

 • địa chỉ email

 • phương thức thanh toán

 • mật khẩu

Nếu liên hệ với Dịch vụ khách hàng, bạn phải trải qua quy trình xác minh, sau đó đại diện của chúng tôi mới có thể trợ giúp bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên tài khoản.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan