Netflix cho biết "Vui lòng đăng nhập lại".

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Vui lòng đăng nhập lại.
Bạn đã bị đăng xuất vì thông tin tài khoản của bạn đã thay đổi.

Thông thường, bạn cần làm mới thông tin lưu trữ trên thiết bị để giải quyết sự cố này. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây cho thiết bị của bạn để xử lý sự cố.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Kiểm tra hệ điều hành iOS có phiên bản mới hay không

Đảm bảo iPad, iPhone hoặc iPod touch đã cài phiên bản iOS mới nhất.

Cập nhật ứng dụng Netflix

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng App Store.

  2. Nhấn vào Search (Tìm kiếm), sau đó nhập "Netflix" trong ô tìm kiếm.

  3. Nhấn vào Netflix, sau đó nhấn Update (Cập nhật).

    • Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu ID Apple.

  4. Sau khi quy trình cập nhật đã hoàn tất, hãy dùng thử Netflix lần nữa.

Tất cả các thiết bị khác

Chúng tôi đang tìm hiểu sự cố này. Để giúp chúng tôi tìm hiểu, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Netflix.