Cách tạo và quản lý biệt hiệu trong trò chơi Netflix

Chọn một tên riêng biệt để sử dụng khi chơi trò chơi Netflix.

 • Biệt hiệu trong trò chơi sẽ xuất hiện trong một số trò chơi có các tính năng như bảng xếp hạng.

 • Biệt hiệu bạn chọn sẽ được sử dụng cho tất cả trò chơi Netflix hỗ trợ biệt hiệu.

 • Mỗi hồ sơ Netflix có thể có một biệt hiệu trong trò chơi.

  Lưu ý:
  Không thể sử dụng biệt hiệu trong trò chơi cho hồ sơ Trẻ em vì bạn không thể chơi trò chơi có trải nghiệm dành cho Trẻ em.
 • Bạn không thể sử dụng biệt hiệu mà người chơi khác đã chọn.

 • Đối với một số trò chơi, bạn sẽ phải tạo một biệt hiệu trước khi có thể chơi.


Tạo hoặc thay đổi biệt hiệu trong trò chơi của bạn

Từ các trò chơi hỗ trợ biệt hiệu

 Nếu trò chơi yêu cầu biệt hiệu, bạn sẽ cần tạo một biệt hiệu cho hồ sơ của mình trước khi có thể chơi.

Một số trò chơi cho phép bạn tạo một biệt hiệu, nhưng không sử dụng tính năng này trong trò chơi tại thời điểm này.

 1. Mở trò chơi trên thiết bị di động của bạn.

 2. Chọn hồ sơ bạn muốn tạo biệt hiệu.

 3. Ở góc trên bên phải của màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn.

 4. Nhấn vào Tạo biệt hiệu trong trò chơi hoặc Quản lý biệt hiệu trong trò chơi.

 5. Nhập một biệt hiệu riêng biệt rồi nhấn vào Lưu.

Từ ứng dụng Netflix trên điện thoại và máy tính bảng Android

 1. Mở Netflix trên thiết bị di động Android của bạn.

 2. Chọn hồ sơ bạn muốn tạo biệt hiệu.

 3. Nhấn vào tab Trò chơi ở cuối màn hình của bạn.

 4. Tìm biểu ngữ Tạo biệt hiệu trong trò chơi của bạn rồi nhấn vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo biệt hiệu rồi, bạn có thể thay đổi biệt hiệu bằng cách nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh biệt hiệu trong tab Trò chơi

 5. Nhập một biệt hiệu riêng biệt rồi nhấn vào Lưu.

Từ ứng dụng Netflix trên iPhone, iPad hoặc iPod touch

 1. Từ màn hình chính của ứng dụng Netflix, ở góc trên bên phải, hãy nhấn vào hồ sơ .

 2. Nhấn vào Quản lý hồ sơ.

 3. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấn vào Biệt hiệu trong trò chơi.

 5. Nhập một biệt hiệu riêng biệt rồi nhấn vào Lưu. Quản lý hoặc cập nhật một biệt hiệu hiện có bằng cách nhập một tên riêng biệt mới rồi nhấn vào Lưu

Từ trang web của Netflix

 1. Truy cập Quản lý hồ sơ.

 2. Chọn hồ sơ bạn muốn tạo biệt hiệu.

 3. Trong phần Biệt hiệu trong trò chơi, hãy nhập tên riêng biệt bạn muốn sử dụng. Quản lý hoặc cập nhật một biệt hiệu hiện có bằng cách nhập một tên riêng biệt mới.

 4. Sau khi hoàn tất, hãy chọn Lưu ở cuối cửa sổ.

Mẹo tạo biệt hiệu

Biệt hiệu phải:

 • Có độ dài từ 3–16 ký tự.

 • Không sử dụng biểu tượng cảm xúc, dấu câu hoặc ký tự đặc biệt.

 • Không sử dụng nhiều mẫu tự hoặc ngôn ngữ.


Thông báo lỗi khi tạo biệt hiệu

 • Biệt hiệu không dùng được: Biệt hiệu mà bạn đang cố tạo đã được người khác sử dụng. Để khắc phục lỗi này, hãy chọn một biệt hiệu khác hoặc thử thêm ký tự nào đó vào biệt hiệu để giúp nó trở nên riêng biệt.

  • Ví dụ: Nếu bạn đang cố sử dụng "CoolCat" và gặp lỗi này, bạn có thể thử các tên thay thế như "CoolCat1", "CoolCat2," "CoolestCat", "CoolerCat", v.v.

   Lưu ý:
   Biệt hiệu không phân biệt chữ hoa – chữ thường, vì vậy "CoolCat" sẽ được xem như "coolcat" hoặc "COOLCAT" khi chọn biệt hiệu.
 • Phải có 16 ký tự trở xuống: Biệt hiệu có giới hạn 16 ký tự. Thử một biệt hiệu ngắn hơn.

 • Phải dài hơn 2 ký tự: Biệt hiệu phải dài hơn 2 ký tự. Hãy thử một tên gì đó dài hơn.

 • Biệt hiệu không được phép: Lỗi này xuất hiện khi một biệt hiệu không đáp ứng Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng thử chọn một biệt hiệu khác để tiếp tục.


Câu hỏi về biệt hiệu

Biệt hiệu của tôi đã bị thay đổi nhưng không phải do tôi thay

Netflix sẽ thay đổi các biệt hiệu không đáp ứng nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi và sẽ gửi email đến địa chỉ trên tài khoản nếu chúng tôi làm như vậy.

Nếu bạn hoặc người khác sử dụng tài khoản của bạn không thay đổi biệt hiệu và bạn không nhận được email từ Netflix, hãy làm theo các bước để ngăn ai đó sử dụng tài khoản của bạn.

Tôi nhận được email cho biết biệt hiệu của tôi đã được thay đổi để phù hợp hơn với các nguyên tắc cộng đồng

Tại Netflix, chúng tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn và được chào đón khi chơi trò chơi của chúng tôi. Để đảm bảo mọi người đều có trải nghiệm thú vị, đôi khi chúng tôi thay đổi biệt hiệu để đáp ứng Nguyên tắc cộng đồng trò chơi Netflix. Bạn có thể thay đổi biệt hiệu của mình bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước nêu trên.

Tôi muốn báo cáo một biệt hiệu không phù hợp

Nếu bạn nhận thấy rằng một biệt hiệu không tuân theo nguyên tắc cộng đồng và muốn báo cáo tên đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết đó là biệt hiệu nào.

Bài viết liên quan