Netflix cho biết "Rất tiếc, chúng tôi đã gặp sự cố khi đăng nhập cho bạn. Yêu cầu không thành công: Không được phép (401)".

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Rất tiếc, chúng tôi đã gặp sự cố khi đăng nhập cho bạn. Yêu cầu không thành công: Không được phép (401)

Nguyên nhân thường là do một lỗi phần mềm hoặc lỗi kết nối Internet ngăn Apple TV 4 hoặc Apple TV 4K của bạn kết nối với dịch vụ Netflix. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Cài đặt lại ứng dụng Netflix

Xóa Netflix

  1. Trên màn hình chính của Apple TV, chọn ứng dụng Netflix.

  2. Nhấn và giữ phần giữa bề mặt cảm ứng hoặc bàn di của điều khiển cho đến khi biểu tượng Netflix bắt đầu rung.

  3. Nhấn nút Play/Pause (Phát/Tạm dừng) để xóa ứng dụng.

  4. Chọn Delete (Xóa) lần nữa để xác nhận.

Cài đặt lại Netflix

  1. Trên màn hình chính của Apple TV, mở App Store.

  2. Tìm kiếm Netflix để tìm ứng dụng, sau đó chọn Install (Cài đặt).

  3. Dùng thử Netflix lần nữa.