Cách thay đổi mật khẩu Netflix

Nếu không thể đăng nhập vào Netflix, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình bằng email hoặc bằng tin nhắn văn bản nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của mình. Nếu đã quên địa chỉ email hoặc số điện thoại dùng để đăng ký, bạn có thể phải cung cấp thêm thông tin qua mạng để khôi phục tài khoản.

Đặt lại mật khẩu bằng email

 1. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn Email.

 3. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Gửi email cho tôi.

 4. Làm theo các bước trong email đặt lại mật khẩu mà bạn nhận được. Thông thường, email sẽ đến trong vài phút và có chứa liên kết giúp bạn tự động đăng nhập vào Netflix. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu mới. Mật khẩu mới của bạn không được trùng với mật khẩu cũ.

Liên kết đã hết hạn

 • Liên kết trong email sẽ hết hạn sau 24 giờ. Bạn có thể tự gửi một email khác cho mình từ netflix.com/loginhelp.

Bạn không nhận được email

 1. Kiểm tra các thư mục khác (thư rác, quảng cáo) và mọi bộ lọc email bạn đã thiết lập.

 2. Nếu bạn vẫn không tìm thấy email đặt lại mật khẩu sau khi kiểm tra hộp thư rác, hãy thử thêm info@mailer.netflix.com vào danh sách liên hệ của bạn. Sau đó, hãy tự gửi lại email đặt lại mật khẩu lần nữa.

 3. Nếu bạn vẫn chưa nhận được email đặt lại mật khẩu, điều đó có thể do sự chậm trễ từ phía nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Vui lòng chờ 5 giờ, sau đó kiểm tra lại hộp thư đến.

Liên kết không hoạt động

 1. Xóa mọi email đặt lại mật khẩu Netflix mà bạn có thể đã tự gửi cho mình.

 2. Sau khi xóa các email đó, hãy vào netflix.com/clearcookies. Thao tác này sẽ giúp bạn đăng xuất và đưa bạn quay trở lại trang chủ.

 3. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 4. Chọn Email.

 5. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Gửi email cho tôi.

 6. Quay lại email và làm theo các bước trong email đặt lại mật khẩu Netflix mới.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy sử dụng một máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng khác để truy cập email, sau đó nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu bằng tin nhắn văn bản (SMS)

 1. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn Tin nhắn văn bản (SMS).

 3. Nhập số điện thoại liên kết với tài khoản.

 4. Chọn Gửi tin nhắn cho tôi.

 5. Sau đó, bạn sẽ nhận được mã xác minh cần nhập để đặt lại mật khẩu. Mã này hết hạn sau 20 phút.

Số điện thoại không liên kết với tài khoản

Nếu chưa thêm số điện thoại vào tài khoản, bạn cần làm theo hướng dẫn phía trên để đặt lại mật khẩu qua email. Sau khi truy cập được vào tài khoản, bạn có thể thêm số điện thoại bất cứ lúc nào bằng cách vào trang Tài khoản của bạn và chọn Thêm số điện thoại. Nếu số điện thoại trên tài khoản của bạn không còn hợp lệ, bạn có thể vào trang Tài khoản của bạn và chọn Thay đổi số điện thoại.

Khôi phục thông tin tài khoản bằng cách sử dụng thông tin thanh toán

Nếu bạn tính phí qua Netflix và bạn quên địa chỉ email hoặc số điện thoại:

 1. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn Tôi không nhớ email hoặc số điện thoại của mình.

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, thì khu vực của bạn chưa chấp nhận việc khôi phục bằng thông tin thanh toán.

 3. Nhập tên và họ trên tài khoản cũng như số thẻ tín dụng hoặc ghi nợ đã lưu.

 4. Chọn Tìm tài khoản.

Lưu ý:
Nếu bạn được tính phí qua Netflix nhưng không sử dụng thẻ tín dụng hay ghi nợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để khôi phục thông tin đăng nhập.

Nếu bạn được tính phí thông qua một công ty không phải là Netflix và không thể đăng nhập:

Nếu bạn thanh toán Netflix qua một bên thứ ba, vui lòng tìm tên bên thứ ba trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm bài viết liên quan đến tính phí. Sau đó, tham khảo mục "Tôi gặp lỗi khi đăng nhập vào Netflix".

Bài viết liên quan