Netflix cho biết “Bạn đã thử đăng nhập quá nhiều lần. (-56)”

Nếu bạn thấy thông báo lỗi trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android cho biết

Bạn đã thử đăng nhập quá nhiều lần. Vui lòng thử lại sau. (-56)

Nguyên nhân thường là do sự cố trong quá trình đăng nhập trên thiết bị. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Đăng nhập trên thiết bị khác

Để xác định sự cố, hãy đăng nhập vào Netflix trên thiết bị khác.

  • Nếu bạn thấy thông báo lỗi khác khi đăng nhập trên thiết bị đó, hãy tìm thông báo đó trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tiếp tục xử lý sự cố.

  • Nếu không thấy thông báo lỗi khác, bạn có thể tiếp tục phát trực tuyến trên thiết bị đó hoặc tiếp tục xử lý sự cố như dưới đây.

Thử lại sau

Nếu bạn không thể truy cập thiết bị khác hoặc không muốn phát trực tuyến trên thiết bị khác, vui lòng đợi và đăng nhập lại sau.