Jak utworzyć, zmienić lub usunąć profil

Domownicy z jednego gospodarstwa domowego mogą korzystać z własnego, spersonalizowanego serwisu Netflix. Na jednym koncie w serwisie Netflix można utworzyć maksymalnie pięć profili.

Uwaga:
Profile nie są dostępne na urządzeniach wyprodukowanych przed 2013 r. Dodatkowy użytkownik może utworzyć tylko jeden profil.

Każdy profil zawiera następujące spersonalizowane elementy:

 • Preferencje językowe

 • Grupy wiekowe

 • Ograniczenia oglądania

 • Blokada profilu

 • Dziennik aktywności

 • Pseudonim gracza

 • Zapisane stany gry

 • Wygląd napisów

 • Ustawienia odtwarzania

 • Spersonalizowane propozycje filmów, seriali i programów

 • Moja lista

 • Oceny

 • Adres e-mail (służący do otrzymywanie powiadomień e-mailowych; dotyczy tylko profili bez ograniczeń wiekowych)

Uwaga:
Niektóre funkcje profili nie są dostępne w profilach dla dzieci.

Tworzenie profilu

Profile można dodawać na urządzeniach wyprodukowanych po roku 2013.

Uwaga:
Dodatkowy użytkownik może utworzyć tylko jeden profil.
 1. Przejdź do sekcji Zarządzaj profilami na swoim urządzeniu:

  • Telewizor lub odtwarzacz multimedialny: przejdź na ekran wyboru profilu i wybierz opcję Dodaj profil +

  • Przeglądarka: przejdź na stronę Zarządzaj profilami.  

  • Telefon lub tablet z systemem Android, iPhone lub iPad:

   1. Otwórz aplikację Netflix.

   2. W prawym dolnym rogu wybierz ikonę Mój Netflix .

   3. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Menu .

   4. Wybierz opcję Zarządzaj profilami .

 2. Wybierz opcję Dodaj profil.

 3. Nazwij profil.

 4. Aby utworzyć profil dla dzieci, wybierz opcję Dzieci.

 5. Wybierz opcję Kontynuuj lub Zapisz. Nowy profil powinien pojawić się na liście profili powiązanych z Twoim kontem.

Jeśli nie możesz utworzyć profilu z poziomu swojego urządzenia lub przeglądarki mobilnej, otwórz stronę Netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj czynności opisane powyżej.

Usuwanie profilu

Możesz usuwać profile na większości urządzeń. Nie można usunąć głównego profilu na Twoim koncie. Aby usunąć bieżący profil, może być konieczne przełączenie się na inny profil i wykonanie poniższych kroków. Gdy usuniesz profil, jego historia oglądania i zapisane stany gry przestaną być dostępne.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzaj profilami na swoim urządzeniu:

  • Telewizor lub odtwarzacz multimedialny: przejdź na ekran wyboru profilu.

  • Przeglądarka: przejdź na stronę Zarządzaj profilami

  • Telefon lub tablet z systemem Android, iPhone lub iPad:

   1. Otwórz aplikację Netflix.

   2. W prawym dolnym rogu wybierz ikonę Mój Netflix .

   3. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Menu .

   4. Wybierz opcję Zarządzaj profilami .

 2. Wskaż profil, który chcesz usunąć, wybierając ikonę edycji .

 3. Wybierz opcję Usuń profil.


Jeśli nie możesz usunąć profilu na swoim urządzeniu, otwórz stronę Netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj powyższe kroki.

Zmienianie profilu

Możesz edytować profile na większości urządzeń.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzaj profilami na swoim urządzeniu:

  • Telewizor lub odtwarzacz multimedialny: przejdź na ekran wyboru profilu.

  • Przeglądarka: otwórz stronę Zarządzaj profilami

  • Telefon lub tablet z systemem Android, iPhone lub iPad:

   1. Otwórz aplikację Netflix.

   2. W prawym dolnym rogu wybierz ikonę Mój Netflix .

   3. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Menu .

   4. Wybierz opcję Zarządzaj profilami .

 2. Wskaż profil, na którym chcesz wprowadzić zmiany, wybierając ikonę edycji .

 3. Zmień nazwę, obrazek, język lub kategorię wiekową profilu.

  Uwaga:
  zmian w ustawieniach kategorii wiekowej nie można wprowadzić z poziomu telewizora lub urządzenia do przesyłania strumieniowego.
 4. Wybierz opcję Gotowe lub Zapisz.

Jeśli nie możesz zmodyfikować profilu na swoim urządzeniu, otwórz stronę netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj powyższe kroki.

Korzystanie z profili i kontrola rodzicielska

Użytkownicy wszystkich profili, z wyjątkiem profili dla dzieci, mogą wybierać i edytować ustawienia zgód i kontroli rodzicielskiej na pozostałych profilach. Aby edytować sekcję Ograniczenia oglądania lub dodawać, zmieniać lub usuwać blokadę profilu, należy podać hasło.

Aby edytować ustawienia danego profilu:

 1. Przejdź do sekcji ustawień profilu na swoim urządzeniu:

  • Przeglądarka:

   1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

   2. Wybierz opcję Profile, a następnie wybierz profil. 

  • Telefon lub tablet z systemem Android, iPhone lub iPad:

   1. Otwórz aplikację Netflix.

   2. W prawym dolnym rogu wybierz ikonę Mój Netflix .

   3. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Menu .

   4. Wybierz opcję Zarządzaj profilami .

   5. Wskaż profil, na którym chcesz wprowadzić zmiany, wybierając ikonę edycji .

 2. Wybierz ustawienie, które chcesz edytować dla tego profilu.

 3. Zapisz/Prześlij zmiany.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Kontrola rodzicielska w serwisie Netflix.

Dodawanie lub zmienianie adresu e-mail

Możesz dodać inny adres e-mail do każdego dodatkowego profilu bez ograniczeń wiekowych, aby otrzymywać spersonalizowane rekomendacje i inne wiadomości z serwisu Netflix. Adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami nie można wykorzystywać do logowania się na konto Netflix.

Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące dodawania i zmieniania adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami:

 1. Korzystając z przeglądarki, zaloguj się na profil, na którym chcesz wprowadzić zmiany.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. Wybierz opcję Profile, a następnie swój profil. 

 4. Wybierz opcję E-mail.

 5. Podaj preferowany adres e-mail dla danego profilu.

 6. Wybierz opcję Dodaj adres e-mail.

  • Jeśli aktualizujesz dodany wcześniej e-mail, możesz wybrać opcję Zmień adres e-mail lub Usuń adres e-mail.

Tworzenie profili gracza i zarządzanie nimi

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie, aktualizowanie i używanie pseudonimów gracza.

Powiązane artykuły