Jak utworzyć, zmienić lub usunąć profil

Domownicy z jednego gospodarstwa domowego mogą korzystać z własnego, spersonalizowanego serwisu Netflix. Na jednym koncie w serwisie Netflix można utworzyć maksymalnie pięć profili.

Każdy profil zawiera następujące spersonalizowane elementy:

 • Grupy wiekowe

 • Ograniczenia oglądania

 • Blokada profilu

 • Dziennik aktywności

 • Pseudonim gracza

 • Zapisane stany gry

 • Wygląd napisów

 • Ustawienia odtwarzania

 • Spersonalizowane propozycje filmów, seriali i programów

 • Moja lista

 • Oceny

 • E-mail

Uwaga:
Niektóre funkcje profili nie są dostępne w profilach dla dzieci.

Tworzenie profilu

Profile można dodawać na urządzeniach wyprodukowanych po roku 2013.

 1. Na stronie Zarządzaj profilami wybierz opcję Dodaj profil

  • Na ekranie głównym aplikacji Netflix dla systemu Android lub iOS wybierz ikonę profilu lub ikonę Więcej , a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami. Wybierz opcję Dodaj profil.

 2. Nazwij profil. Aby utworzyć profil dla dzieci, wybierz opcję Dzieci.

 3. Wybierz opcję Kontynuuj lub Zapisz. Nowy profil powinien pojawić się na liście profili powiązanych z Twoim kontem.

Jeśli nie możesz utworzyć profilu z poziomu urządzenia lub przeglądarki mobilnej, odwiedź witrynę netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj czynności opisane wyżej.

Usuwanie profilu

Możesz usuwać profile na większości urządzeń.

 1. W przeglądarce otwórz stronę Zarządzaj profilami

  • Na ekranie głównym aplikacji Netflix dla systemu Android lub iOS wybierz ikonę profilu lub ikonę Więcej , a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 2. Wybierz profil, który chcesz usunąć. Nie można usunąć głównego profilu na koncie w serwisie Netflix.

 3. Wybierz opcję Usuń profil. Jeśli nie możesz usunąć profilu z poziomu urządzenia lub przeglądarki mobilnej, odwiedź witrynę netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj opisane czynności.

Gdy usuniesz profil, jego historia oglądania i zapisane stany gry przestaną być dostępne.

Zmienianie profilu

Możesz personalizować i usuwać profile na większości urządzeń.

 1. W przeglądarce otwórz stronę Zarządzaj profilami

  • Na ekranie głównym aplikacji Netflix dla systemu Android lub iOS wybierz ikonę profilu lub ikonę Więcej , a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 2. Wybierz profil, który chcesz zmienić.

 3. Zmień nazwę, obrazek lub język profilu. Jeśli nie możesz zmodyfikować profilu na urządzeniu, otwórz stronę netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj powyższe kroki.

  • Zmian kategorii wiekowej można dokonywać tylko na stronie Konto.

 4. Zapisz wprowadzone zmiany.

Korzystanie z profili i kontrola rodzicielska

Użytkownicy wszystkich profili, z wyjątkiem przeznaczonych dla dzieci, mogą wybierać i edytować ustawienia poszczególnych profili w sekcji Profil i kontrola rodzicielska. Edytowanie Ograniczeń oglądania i Blokady profilu wymaga podania hasła do konta.

Aby edytować ustawienia danego profilu:

 1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

 2. Wybierz nazwę profilu w menu Profil i kontrola rodzicielska.

 3. Skorzystaj z opcji Zmień przy ustawieniu, które chcesz edytować w danym profilu.

 4. Zapisz/Prześlij zmiany.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Kontrola rodzicielska w serwisie Netflix.

Dodawanie adresu e-mail

Możesz dodać inny adres e-mail do każdego dodatkowego profilu bez ograniczeń wiekowych, aby otrzymywać spersonalizowane rekomendacje i inne wiadomości z serwisu Netflix. Adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami nie można wykorzystywać do logowania się na konto Netflix.

Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące dodawania i zmieniania adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami:

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej, zaloguj się na profil, do którego chcesz dodać adres e-mail.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. Z menu Profil i kontrola rodzicielska wybierz profil, do którego chcesz dodać adres e-mail.

  • Obok opcji Adres e-mail profilu wybierz Dodaj lub Zmień (jeśli e-mail został wcześniej dodany).

 4. Podaj preferowany adres e-mail dla danego profilu.

 5. Wybierz opcję Dodaj adres e-mail.

  • Jeśli aktualizujesz dodany wcześniej e-mail, możesz wybrać opcję Zmień adres e-mail lub Usuń adres e-mail.

Tworzenie profili gracza i zarządzanie nimi

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie, aktualizowanie i używanie pseudonimów gracza.

Powiązane artykuły