Radering, borttagning och lagring av information

Se det berörda avsnittet nedan för anvisningar om hur du tar bort information som är kopplad till ditt konto.

Radering av konto

Vi vill så klart inte att du lämnar oss, men om du vill avsluta ditt abonnemang går du till netflix.com/cancelplan.

Enligt våra standardrutiner raderas Netflix-konton automatiskt 10 månader efter att abonnemanget har avslutats.

Om du vill begära att ditt avslutade Netflix-konto raderas tidigare än så kan du kontakta privacy@netflix.com från den e-postadress som är kopplad till kontot. (Obs! För detta ändamål räcker det inte med att uppge e-postadressen i ett meddelande som skickats från en annan e-postadress (gäller även e-postalias).)

Om du vill radera ditt Netflix-konto och är:

Nuvarande Netflix-medlem

 • Avsluta ditt abonnemang genom att gå till netflix.com/cancelplan.

  Obs!
  Om du faktureras via en tredje part och inte direkt via Netflix kontaktar du den tredje parten för att avsluta ditt Netflix-abonnemang. Vi kan endast radera ditt konto när abonnemanget har avslutats via den tredje parten, vid slutet av innevarande faktureringsperiod. Du hittar detta datum genom att gå till sidan Faktureringsinformation (Billing Details).
 • När du har avslutat abonnemanget kontaktar du privacy@netflix.com från den e-postadress som är kopplad till kontot för att begära att ditt Netflix-konto raderas.

  Obs!
  För detta ändamål räcker det inte med att uppge e-postadressen i ett meddelande som skickats från en annan e-postadress (gäller även e-postalias).
 • Om du avslutar ditt abonnemang innan den aktuella faktureringsperioden tar slut kommer vi att radera ditt konto vid slutet av denna period, såvida du inte uttryckligen begär att det ska raderas tidigare.

Före detta Netflix-medlem

Enligt våra standardrutiner raderas Netflix-konton automatiskt 10 månader efter att abonnemanget har avslutats. Som tidigare medlem kan du begära tidigarelagd radering på följande sätt:

 • Kontakta privacy@netflix.com från den e-postadress som är kopplad till kontot för att begära att ditt Netflix-konto raderas.

Kund som startat men inte slutfört registreringsprocessen

 • Kontakta privacy@netflix.com för att begära att de uppgifter du angav vid registreringstillfället ska raderas.

  Obs!
  För detta ändamål räcker det inte med att uppge e-postadressen i ett meddelande som skickats från en annan e-postadress (gäller även e-postalias).

Se nedanstående avsnitt för information om borttagning eller radering av specifika uppgifter i ditt konto, och för information om våra informationslagringsrutiner.

Kontoprofiler

Så här tar du bort en profil från ditt konto:

 1. Gå till Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. Du kanske måste logga in om du inte redan gjort det.

 2. Välj redigeringsikonen på den profil du vill ta bort och tryck på knappen Ta bort profil (Delete Profile).

Det går inte att ta bort huvudprofilen för ditt Netflix-konto. Se information om hur du döljer streaminghistorik.

Betalningsmetoder

Telefonnummer

Om du inte längre vill få textmeddelanden från oss (inklusive meddelanden för återställning av lösenord) kan du ta bort ditt telefonnummer på följande sätt:

 1. Logga in på ditt konto i en webbläsare på en dator eller mobil.

 2. Välj Ändra telefonnummer (Change phone number) i sektionen Medlemskap och fakturering (Membership & Billing).

 3. Välj knappen Ta bort telefonnummer (Delete phone number).

E-postadress

Det måste finnas en e-postadress knuten till ditt Netflix-konto så att vi kan kommunicera med dig angående ditt abonnemang.

Om din e-postadress är kopplad till ett Netflix-konto som du inte skapade, och du vill att e-postadressen tas bort från detta konto, kontaktar du privacy@netflix.com för att få hjälp.

Informationslagring

När ett konto har raderats behåller vi begränsad information av juridiska skäl, bland annat för bedrägeribekämpning, bokföringsändamål och i syfte att genomdriva våra Användarvillkor. Detta omfattar bland annat en enhetsidentifierare, en e-postadress som är kopplad till kontot och krypterade hashvärden för dina betalningsuppgifter. ”Hashning” innebär att vi kan ”matcha” din betalningsmetod (eller e-postadress) om den registreras på nytt i våra system, men vi kan inte använda informationen för att kontakta dig eller debitera din betalningsmetod.

Om du har tagit bort en betalningsmetod, men inte raderat kontot, behåller vi ett krypterat hashvärde för betalningsmetoden av de skäl som anges ovan.

Se vår Hjälpsida för sekretess och säkerhet för information om fler ämnen.