Cách ngừng cho phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích

Bài viết này giải thích cách Netflix cung cấp cho các cá nhân những lựa chọn phù hợp liên quan đến thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về bạn. Dưới đây, chúng tôi mô tả các tùy chọn kiểm soát mà bạn có thể truy cập với tư cách là thành viên của Netflix. Ngoài ra, có thể có các tùy chọn kiểm soát khác mà bạn có thể truy cập cho dù bạn có phải là thành viên của Netflix hay không. Những tùy chọn kiểm soát này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị, trình duyệt web hoặc ứng dụng bạn sử dụng. Chúng tôi có thể cập nhật bài viết này tùy từng thời điểm để phản ánh thay đổi.

Tùy chọn kiểm soát dành cho thành viên

Khi đăng ký tài khoản của mình và đăng nhập thông qua trình duyệt web tương thích, bạn có thể truy cập các tùy chọn kiểm sát được mô tả bên dưới. Xin lưu ý rằng việc sử dụng các tùy chọn kiểm soát này giúp chúng tôi hiểu được các lựa chọn của bạn với tư cách là thành viên của Netflix, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các tùy chọn kiểm soát khác mà bạn có thể thực thi khi chúng tôi không thể liên kết bạn với một tài khoản Netflix.

Gói đăng ký có quảng cáo của Netflix – Chọn không nhận quảng cáo theo hành vi

Quảng cáo theo hành vi có nghĩa là quảng cáo được chọn dựa trên hoạt động sử dụng và/hoặc tương tác của bạn với các trang web/ứng dụng bên thứ ba không liên kết với Netflix theo thời gian. 

Khi bạn đăng ký một gói dịch vụ có quảng cáo, Netflix sẽ cấp cho mỗi hồ sơ không dành cho Trẻ em quyền chọn không nhận quảng cáo theo hành vi trên Netflix. (Tùy chọn từ chối sẽ không được cung cấp cho hồ sơ Trẻ em vì chúng tôi không triển khai dịch vụ quảng cáo theo hành vi với hồ sơ Trẻ em.)  

Bạn có thể chọn từ chối nhận quảng cáo theo hành vi bằng cách chọn hồ sơ thích hợp và thay đổi cài đặt “Quảng cáo theo hành vi” trong menu "Quyền riêng tư và dữ liệu" của phần "Tài khoản" trên trang web của chúng tôi. Khi chọn từ chối nhận quảng cáo theo hành vi, bạn vẫn sẽ nhìn thấy quảng cáo. Tuy nhiên, các quảng cáo này sẽ không dựa trên thông tin quảng cáo hành vi.

Thông tin tiếp thị từ Netflix khi có mã nhận dạng trùng khớp

Một số trang web và ứng dụng của bên thứ ba cho phép chúng tôi liên hệ với thành viên để giới thiệu các chương trình khuyến mãi trực tuyến về các bộ phim, chương trình và dịch vụ bằng cách gửi thông tin liên hệ được bảo vệ quyền riêng tư cho bên thứ ba. Thông tin liên hệ được bảo vệ quyền riêng tư có nghĩa là chúng tôi chuyển thông tin gốc (chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại) thành giá trị để ngăn không cho thông tin gốc bị tiết lộ. Bên thứ ba so sánh thông tin liên hệ được bảo vệ quyền riêng tư với mã nhận dạng trong cơ sở dữ liệu của mình và sẽ chỉ có một kết quả trùng khớp nếu bạn đã sử dụng cùng một mã nhận dạng (chẳng hạn như địa chỉ email) với Netflix và bên thứ ba. Nếu có kết quả trùng khớp thì khi đó Netflix có thể quyết định có nên gửi một thông tin quảng cáo nhất định cho bạn trên trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba đó hay không, đồng thời có thể tối ưu hóa và đo lường tốt hơn hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Bạn có thể từ chối bằng cách chọn hồ sơ thích hợp và thay đổi cài đặt “Thông tin tiếp thị khi có mã nhận dạng trùng khớp” trong menu "Quyền riêng tư và dữ liệu" của phần "Tài khoản" trên trang web của chúng tôi.

Xác định xem thiết bị Netflix có thuộc Hộ gia đình Netflix của bạn hay không

Chúng tôi sử dụng thông tin như địa chỉ IP, ID thiết bị và hoạt động của tài khoản để xác định xem một thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của bạn có thuộc Hộ gia đình Netflix của bạn hay không (để xác nhận xem thiết bị có được phép sử dụng tài khoản theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi hay không). Nếu bạn muốn chúng tôi ngừng thu thập thông tin cho mục đích này trên một thiết bị Netflix cụ thể, vui lòng đăng xuất khỏi thiết bị đó.

Các hình thức lựa chọn và kiểm soát khác

Nếu bạn chưa đăng nhập hoặc không phải là thành viên của Netflix, thì khi bạn truy cập các trang web như netflix.com, chúng tôi sẽ không liên kết quyền truy cập của bạn với bất kỳ tài khoản thành viên Netflix nào. Do đó, khả năng của chúng tôi trong việc nhận dạng danh tính của bạn sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, thiết bị, trình duyệt web hoặc ứng dụng của bạn có thể cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát một số thông tin mà Netflix có thể thu thập. Những thông tin này bao gồm:

Cookie

Để biết thêm thông tin về cookie được đặt thông qua trang web của chúng tôi, cũng như các hình thức theo dõi trực tuyến khác (bao gồm cả việc các bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba vì mục đích quảng cáo theo hành vi trực tuyến) và thực hiện các lựa chọn liên quan đến chúng, bạn có thể nhấp vào đây. Tại thời điểm này, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu "không theo dõi" từ các trình duyệt web. Lưu ý: Khả năng thực hiện quyền kiểm soát đối với cookie có thể chỉ áp dụng cho trình duyệt web hoặc thiết bị đó. Lựa chọn của cá nhân bạn về cookie sẽ được tôn trọng bất kể gói dịch vụ hay trạng thái thành viên của bạn là như thế nào.  Ngoài các tùy chọn về cookie được liệt kê trong phần này, nếu bạn đăng ký một gói dịch vụ có quảng cáo và muốn thực hiện các lựa chọn của mình về thông tin được sử dụng cho quảng cáo theo hành vi trên Netflix trong khuôn khổ gói dịch vụ đó, bạn có thể truy cập tùy chọn kiểm soát gói đăng ký có quảng cáo trong phần Chọn không nhận quảng cáo theo hành vi trong gói đăng ký có quảng cáo của Netflix.  

Mã nhận dạng thiết bị có thể đặt lại

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng mã nhận dạng thiết bị có thể đặt lại trên thiết bị di động, máy tính bảng hoặc các thiết bị truyền thông phát trực tuyến để hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động quảng cáo theo hành vi hoặc trong gói đăng ký có quảng cáo. Để kiểm soát việc thiết lập mã nhận dạng thiết bị có thể đặt lại, vui lòng thiết lập chế độ cài đặt thích hợp trên thiết bị của bạn (thường nằm trong mục "quyền riêng tư" hoặc "quảng cáo" trong phần cài đặt thiết bị của bạn). Bạn vẫn có thể nhìn thấy quảng cáo của Netflix trên thiết bị. Tuy nhiên, các quảng cáo này sẽ không được chọn dựa trên thông tin quảng cáo theo hành vi. Lưu ý: Khả năng kiểm soát mã nhận dạng có thể đặt lại chỉ áp dụng cho thiết bị đó. Lựa chọn của bạn về mã nhận dạng thiết bị có thể đặt lại sẽ được áp dụng bất kể bạn đang dùng gói dịch vụ nào hay bạn có trạng thái thành viên như thế nào. Ngoài tùy chọn từ chối ở cấp thiết bị, nếu bạn đăng ký một gói dịch vụ có quảng cáo và muốn thực hiện các lựa chọn của mình về thông tin được sử dụng cho quảng cáo theo hành vi trên Netflix trong khuôn khổ gói dịch vụ đó, bạn có thể truy cập tùy chọn kiểm soát gói đăng ký có quảng cáo trong phần Chọn không nhận quảng cáo theo hành vi trong gói đăng ký có quảng cáo của Netflix.

Email và tin nhắn văn bản (SMS)

  • Email: Để kiểm soát những email nào được gửi đến từng hồ sơ trên tài khoản của bạn, vui lòng tham khảo Cách quản lý email từ Netflix.

  • Tin nhắn văn bản (SMS): Khi từ chối nhận thông báo, ưu đãi đặc biệt và tin nhắn khảo sát, bạn vẫn sẽ nhận được tin nhắn văn bản từ chúng tôi nếu yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng tin nhắn văn bản. Nếu không còn muốn nhận bất kỳ tin nhắn văn bản nào của chúng tôi, bạn có thể xóa số điện thoại khỏi tài khoản của mình như sau:

    1. Từ trình duyệt web, hãy truy cập trang Tài khoản của bạn.

    2. Truy cập vào liên kết Thay đổi số điện thoại trong mục Tư cách thành viên và tính phí.

    3. Chọn Xóa số điện thoại.

Thông báo đẩy

Bạn có thể chọn nhận thông báo đẩy di động từ Netflix. Nếu sau đó quyết định không muốn nhận các thông báo này nữa, bạn có thể sử dụng cài đặt của thiết bị di động để tắt các thông báo này.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan