Xóa, gỡ bỏ và lưu trữ thông tin

Tham khảo mục phù hợp dưới đây để xem hướng dẫn xóa thông tin liên kết với tài khoản của bạn.

Xóa tài khoản

Hồ sơ tài khoản

Phương thức thanh toán

Địa chỉ email

Bạn cần cung cấp địa chỉ email trên tài khoản Netflix của mình để chúng tôi có thể liên hệ với bạn về tư cách thành viên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích khác được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Netflix.

Nếu địa chỉ email của bạn được liên kết với một tài khoản Netflix không phải do bạn tạo và bạn muốn xóa địa chỉ email của mình khỏi tài khoản đó, vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com để được hỗ trợ.

Để xóa địa chỉ email được liên kết với một hồ sơ phụ trên tài khoản Netflix, vui lòng tham khảo bài Cách tạo, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ.

Ngày sinh

Nếu đã đăng ký gói dịch vụ có quảng cáo, bạn có thể yêu cầu xóa ngày sinh mà bạn đã cung cấp khi đăng ký gói đó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com để được hỗ trợ. Điều này không áp dụng nếu bạn chưa từng đăng ký gói dịch vụ có quảng cáo nào.

Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân theo yêu cầu hoặc được phép theo các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm cả việc tuân theo các lựa chọn của bạn, cho mục đích lập hóa đơn hoặc lưu trữ thông tin và để đáp ứng các mục đích đã mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Netflix. Trong số đó có mã nhận dạng thiết bị, địa chỉ email liên kết với tài khoản và phiên bản mã băm đã mã hóa của chi tiết thanh toán của bạn. "Băm" nghĩa là chúng tôi có thể "so khớp" phương thức thanh toán (hoặc email) của bạn trong trường hợp những nội dung này được nhập lại vào các hệ thống của chúng tôi – nhưng chúng tôi không thể sử dụng thông tin đó để liên hệ với bạn hay tính phí vào phương thức thanh toán của bạn.

Nếu bạn đã xóa phương thức thanh toán nhưng chưa xóa tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ phiên bản mã băm đã mã hóa của chi tiết thanh toán vì các lý do nêu trên.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan