Xóa, gỡ bỏ và lưu trữ thông tin

Tham khảo mục phù hợp dưới đây để xem hướng dẫn xóa thông tin liên kết với tài khoản của bạn.

Xóa tài khoản

Hồ sơ tài khoản

Phương thức thanh toán

Số điện thoại

Nếu bạn không còn muốn nhận bất kỳ tin nhắn văn bản nào của chúng tôi (bao gồm cả tin nhắn nhằm mục đích đặt lại tài khoản), bạn có thể xóa số điện thoại theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của bạn từ trình duyệt web hoặc di động.

  2. Chọn Thay đổi số điện thoại từ mục Tư cách thành viên và tính phí.

Chọn nút Xóa số điện thoại.

Địa chỉ email

Bạn cần cung cấp địa chỉ email trên tài khoản Netflix của mình để chúng tôi có thể liên hệ với bạn về tư cách thành viên.

Nếu địa chỉ email của bạn được liên kết với một tài khoản Netflix không phải do bạn tạo và bạn muốn xóa địa chỉ email của mình khỏi tài khoản đó, vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com để được hỗ trợ.

Để xóa địa chỉ email được liên kết với một hồ sơ phụ trên tài khoản Netflix, vui lòng tham khảo bài Cách tạo, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ.

Ngày sinh

Nếu đã đăng ký gói dịch vụ có quảng cáo, bạn có thể yêu cầu xóa ngày sinh mà bạn đã cung cấp khi đăng ký gói đó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com để được hỗ trợ. Điều này không áp dụng nếu bạn chưa từng đăng ký gói dịch vụ có quảng cáo nào.

Lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin sau khi tài khoản bị xóa vì lý do hợp pháp, bao gồm cả để ngăn chặn hành vi lừa đảo, mục đích kế toán và thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Trong số đó có mã nhận dạng thiết bị, địa chỉ email liên kết với tài khoản và phiên bản mã băm đã mã hóa của chi tiết thanh toán của bạn. "Băm" nghĩa là chúng tôi có thể "so khớp" phương thức thanh toán (hoặc email) của bạn trong trường hợp những nội dung này được nhập lại vào các hệ thống của chúng tôi – nhưng chúng tôi không thể sử dụng thông tin đó để liên hệ với bạn hay tính phí vào phương thức thanh toán của bạn.

Nếu bạn đã xóa phương thức thanh toán nhưng chưa xóa tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ phiên bản mã băm đã mã hóa của chi tiết thanh toán vì các lý do nêu trên.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan