Xóa tài khoản Netflix của bạn

Thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi là tự động xóa tài khoản Netflix sau 10 tháng kể từ khi tư cách thành viên bị hủy. Để yêu cầu xóa tài khoản Netflix bạn đã hủy trước thời hạn đó, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn tùy theo thiết bị bạn đang dùng.

 • Khi xóa tài khoản, bạn sẽ vĩnh viễn mất quyền truy cập vào hoạt động trên tài khoản của bạn, tùy chọn ưu tiên và nhiều nội dung khác.

 • Nếu nghĩ rằng sau này bạn có thể sẽ muốn sử dụng lại tài khoản, bạn có thể hủy tài khoản. Khi hủy tư cách thành viên, nếu bạn quay lại Netflix trong 10 tháng tới để kích hoạt lại tư cách thành viên, hồ sơ, tùy chọn xem của bạn và nhiều thông tin khác sẽ được lưu giữ cho bạn.

Một số điều cần lưu ý nếu bạn quyết định xóa tài khoản Netflix của mình:

 • Nếu tư cách thành viên của bạn vẫn còn hiệu lực, tư cách đó sẽ bị hủy vào cuối kỳ tính phí hiện tại và sau đó tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 • Bạn có thể hủy yêu cầu xóa của mình trên trang Tài khoản bất cứ lúc nào trước khi kết thúc kỳ tính phí hiện tại.

 • Sau khi tài khoản của bạn bị xóa vĩnh viễn, bạn cần đăng ký tài khoản mới nếu muốn sử dụng lại Netflix.

Xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn bằng ứng dụng di động hoặc trò chơi của Netflix

Khi sử dụng ứng dụng phát trực tuyến Netflix hoặc trò chơi Netflix trên điện thoại và máy tính bảng Android, cũng như iPhone, iPad và iPod touch, bạn có thể chọn xóa vĩnh viễn tài khoản của mình.

Xóa tài khoản của bạn bằng ứng dụng Netflix

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, nhấn vào Netflix của tôi.

 3. Ở phía trên bên phải, nhấn vào Xem thêm  hoặc .

 4. Nhấn vào Tài khoản .

 5. Trong phần Cài đặt, nhấn vào Xóa tài khoản.

 6. Hoàn thành Kiểm tra bảo mật.

 7. Xác nhận bạn muốn xóa tài khoản của mình bằng cách đánh dấu vào ô rồi nhấn vào Xóa vĩnh viễn.

 8. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email để xác nhận yêu cầu xóa của bạn.

Xóa tài khoản của bạn bằng ứng dụng trò chơi của Netflix

 1. Mở ứng dụng trò chơi Netflix.

 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.

 3. Nhấn vào Tài khoản .

 4. Trong phần Cài đặt, nhấn vào Xóa tài khoản.

 5. Hoàn thành Kiểm tra bảo mật.

 6. Xác nhận bạn muốn xóa tài khoản của mình bằng cách đánh dấu vào ô rồi nhấn vào Xóa vĩnh viễn.

 7. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email để xác nhận yêu cầu xóa của bạn.

Nếu bạn không thể xóa tài khoản của mình bằng ứng dụng di động hoặc trò chơi của Netflix, vui lòng làm theo các bước trong phần bên dưới.

Một cách khác để xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng di động hoặc trò chơi của Netflix và bạn muốn xóa tài khoản Netflix của mình, hãy làm theo các bước bên dưới.

Nếu bạn là một:

Thành viên hiện tại của Netflix

 • Hủy tư cách thành viên bằng cách truy cập netflix.com/cancelplan.

  Lưu ý:
  Nếu bạn được tính phí thông qua bên thứ ba chứ không phải trực tiếp qua Netflix, bạn cần liên hệ với bên thứ ba để hủy tư cách thành viên Netflix. Chúng tôi chỉ có thể xóa tài khoản sau khi việc hủy tư cách thành viên của bạn qua bên thứ ba có hiệu lực vào thời điểm kết thúc kỳ tính phí hiện tại. Bạn có thể xem ngày đó bằng cách truy cập trang Thông tin thanh toán.
 • Sau khi hủy, vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com từ địa chỉ email bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản để yêu cầu xóa tài khoản Netflix của bạn.

  Lưu ý:
  Nếu bạn gửi yêu cầu từ địa chỉ email khác (bao gồm cả bí danh email (alias)), thì dù bạn có ghi địa chỉ email này vào phần nội dung, chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu.
 • Nếu bạn hủy tư cách thành viên trước khi hết kỳ tính phí hiện tại, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn vào cuối kỳ, trừ khi bạn yêu cầu xóa sớm hơn một cách rõ ràng.

Thành viên cũ của Netflix

Thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi là tự động xóa tài khoản Netflix sau 10 tháng kể từ khi tư cách thành viên bị hủy. Là thành viên cũ, bạn có thể yêu cầu xóa sớm như sau:

 • Vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com từ địa chỉ email liên kết với tài khoản đó để yêu cầu xóa tài khoản Netflix của bạn.

Khách hàng đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất đăng ký

 • Vui lòng liên hệ với privacy@netflix.com để yêu cầu xóa thông tin bạn đã nhập trong quá trình đăng ký.
  LƯU Ý: Dù bạn có nêu địa chỉ email đó trong phần nội dung khi gửi yêu cầu từ địa chỉ email khác (bao gồm cả email phụ (alias)) thì chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu đó.

Để biết thông tin về việc lưu giữ hợp pháp một số thông tin nhất định, vui lòng xem phần “Lưu giữ thông tin” trên trang Xóa, gỡ bỏ và lưu giữ thông tin.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan