Netflix cho biết "Ứng dụng này không tương thích với thiết bị của bạn".

Khi cố gắng tải xuống ứng dụng Netflix, thông báo này có thể xuất hiện trên thiết bị Android:

Ứng dụng này không tương thích với thiết bị của bạn.

Các thiết bị chạy phiên bản Android cũ hơn, không được chứng nhận Play Protect không thể tải xuống từ Cửa hàng Play. Bạn có thể cài đặt một phiên bản ứng dụng giản thể trực tiếp từ Netflix nếu bạn không thể tải xuống từ Cửa hàng Play.

Đối với những thiết bị có phiên bản Android đã được sửa đổi, hãy làm theo các bước hỗ trợ của Google để Xử lý sự cố với trạng thái chứng nhận Play Protect.

Để cài đặt ứng dụng từ Netflix, thiết bị của bạn phải chạy phiên bản Android từ 4.4.2 đến 7.1.2.

Sử dụng thiết bị bạn muốn cài đặt Netflix:

 1. Nhấn Settings (Cài đặt).

 2. Nhấn Security (Bảo mật).

 3. Nhấn vào hộp bên cạnh Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store (Nguồn không xác định: Cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn không phải Cửa hàng Play).

 4. Nhấn OK để xác nhận thay đổi này.

 5. Tải ứng dụng Netflix xuống.

 6. Để tìm tệp tải xuống, vuốt từ phía trên cùng màn hình xuống.

 7. Nhấn vào tệp rồi nhấn vào Cài đặt.

 8. Sau khi ứng dụng Netflix được cài đặt, trở về màn hình chính và mở Netflix.

  Lưu ý:
  Để thay đổi cài đặt như cũ, hãy làm lại các bước từ 1–4.

Bài viết liên quan