Sådan opretter og redigerer du profiler

Med profiler kan forskellige medlemmer af din husstand få deres egen, personlige Netflix-oplevelse. Du kan oprette op til fem profiler på en enkelt Netflix-konto.

Bemærk:
Profiler er ikke tilgængelige på enheder fremstillet før 2013.

Hver profil kan have sin egen/sine egne:

 • Sprogindstilling

 • Aldersgrænse

 • Specifikke streamingbegrænsninger

 • Profillås

 • Streamingaktivitet

 • Gemte spil

 • Underteksters udseende

 • Afspilningsindstillinger

 • Personlige forslag til serier og film

 • Min liste*

 • Bedømmelser*

 • E-mailadresse (til underretninger og kun profiler uden aldersgrænser)

*Ikke tilgængelig på børneprofiler på computere.

Hvis du bruger en ældre enhed, der kræver en aktiveringskode, vil du ikke kunne oprette eller skifte profiler fra enheden. For at sikre dig at du kan se med en specifik profil, skal du gå til Netflix-webstedet, vælge en profil og derefter aktivere enheden på Netflix.com/Activate. Hvis du senere ønsker at skifte profil, skal du logge af din enhed og aktivere den igen fra den ønskede profil.

Sådan opretter du en profil

Profiler kan tilføjes på enheder, som er fremstillet efter 2013.

 1. Gå til siden Administrer profiler. Vælg Tilføj profil

 2. Navngiv profilen.

 3. Hvis du vil bruge en børneprofil, skal du vælge Børn.

 4. Vælg Fortsæt (Continue). Den nye profil vises nu på listen over profiler på din konto.

Hvis du ikke kan oprette eller slette en profil fra din enhed, eller hvis du bruger en mobilbrowser, skal du gå til Netflix.com på en computer og følge trinnene ovenfor.
For at få mere at vide om børneprofiler på Netflix kan du se Sådan opretter du en profil med en bestemt aldersgrænse.

Sådan sletter eller tilpasser du en profil

Du kan tilpasse eller slette filer på de fleste enheder.

 1. Gå til siden Administrer profiler

 2. Vælg den profil, du ønsker at ændre.

 3. Rediger navn, billede eller sprog for profilen

  • Ændringer i aldersgrænser skal foretages fra siden Konto (Account).

 4. Gem dine ændringer, eller vælg Slet profil (Delete Profile) for at slette profilen helt.

Bemærk:
Den primære profil på din Netflix-konto kan ikke slettes. Når du sletter en profil, vil visningshistorikken og gemte spil for den pågældende profil ikke længere være tilgængelig.


Hvis du ikke kan ændre en profil fra din enhed, eller hvis du bruger en mobilbrowser, kan du gå til Netflix.com på en computer og følge ovenstående trin.

Sådan bruger du profiler og forældrekontrol

Alle profilbrugere undtagen børneprofiler kan få adgang til og redigere Profil og forældrekontrol (Profile & Parental Controls) for individuelle profiler. Din kontoadgangskode er påkrævet for at redigere Streamingbegrænsninger (Viewing Restrictions) eller Profillås (Profile Lock).

Sådan redigerer du indstillingerne for en individuel profil:

 1. Gå til siden Konto (Account) i en webbrowser.

 2. Vælg et profilnavn fra Profil og forældrekontrol (Profile & Parental Controls).

 3. Vælg Skift (Change) for den indstilling, du ønsker at redigere for den pågældende profil.

 4. Gem dine ændringer.

Sådan bruger du en anden e-mailadresse for hver profil

Den først oprettede profil regnes for den primære Netflix-profil og er tilknyttet e-mailadressen på din konto.

Du kan føje en anden e-mailadresse til en sekundær profil med aldersgrænsen Voksen for at få personlige anbefalinger og anden kommunikation fra Netflix. E-mailadresser, der er knyttet dine sekundære profiler, kan ikke bruges til at logge på din Netflix-konto.

Følg disse trin for at tilføje eller ændre den e-mailadresse, der er knyttet til en sekundær profil:

 1. I en webbrowser skal du logge på den profil, du vil tilføje en e-mail til.

 2. Gå til siden Konto (Account).

 3. Vælg profilnavnet fra menuen Profil og forældrekontrol (Profile & Parental Controls), du vil tilføje en e-mail til.

  • Ved siden af Profilmail (Profile Email) skal du vælge Tilføj (Add) eller Skift (Change), hvis du allerede har tilføjet en e-mail.

 4. Indtast den ønskede e-mail for profilen.

 5. Vælg Tilføj e-mail (Add Email).

  • Du kan vælge Skift e-mail (Change Email) eller Slet e-mail (Delete Email), hvis du opdaterer en eksisterende e-mail.

Bemærk:
Medlemmer i Tyskland skal bekræfte to gange for at tilføje eller ændre en e-mailadresse.