Jak skorzystać z najnowszej wersji kontroli rodzicielskiej

Jeśli obecnie używasz kontroli rodzicielskiej dotyczącej całego konta Netflix, możesz skorzystać z najnowszej wersji i dostosować jej ustawienia na poszczególnych profilach.

Aby skorzystać z najnowszej wersji kontroli rodzicielskiej:

 1. W przeglądarce otwórz stronę Konto.

 2. Kliknij link Kontrola rodzicielska.

  • Jeśli nie widzisz linku Kontrola rodzicielska, to znaczy, że już korzystasz z najnowszej wersji i możesz wybrać różne ustawienia na każdym profilu. Opis opcji znajdziesz w artykule Kontrola rodzicielska w serwisie Netflix.

 3. Na stronie Nowe funkcje kontroli rodzicielskiej pozwalającej ustalić szczegółową kontrolę na każdym profilu możesz:

  • Wybrać ograniczenie wiekowe dla każdego profilu.

  • Włączyć blokadę każdego profilu — do oglądania treści w danym profilu będzie wymagane podanie kodu PIN.

  • Przejrzeć listę tytułów objętych ograniczeniami na każdym profilu (zostanie ona przeniesiona z obecnych ustawień kontroli rodzicielskiej).

 4. Kliknij Zapisz.

Uwaga:
do zastosowania zaktualizowanych ustawień może być konieczne odświeżenie pamięci urządzenia. Aby odświeżyć ustawienia:
przełącz się na inny profil, a potem wróć do poprzedniego profilu.
Możesz też wylogować się na urządzeniu i zalogować się ponownie.

Dlaczego widzę komunikat z prośbą o zaktualizowanie kontroli rodzicielskiej?

Chcemy zapewnić rodzinom większą kontrolę nad tym, co oglądają i w co grają ich dzieci. Dlatego ustawienia kontroli rodzicielskiej można wybrać oddzielnie dla każdego profilu, a nie dla całego konta Netflix.


Jeśli wolisz korzystać z jednego kodu PIN do ograniczania oglądania na poziomie całego konta, kliknij Anuluj, zamiast wybierać ustawienia dla każdego profilu.

Dlaczego NIE widzę komunikatu z prośbą o ustawienie kontroli rodzicielskiej na poszczególnych profilach?

Jeśli nigdy nie korzystałeś z kontroli rodzicielskiej albo zacząłeś to robić, gdy dostępne już były jej nowe funkcje, nie trzeba niczego zmieniać. Możesz zacząć korzystać z kontroli rodzicielskiej na dowolnym profilu na koncie Netflix.

Czy mogę zachować swój pojedynczy PIN do ustawiania kontroli rodzicielskiej na poziomie konta?

Tak. Aby używać jednego kodu PIN do ograniczania oglądania na całym koncie, kliknij Anuluj, zamiast korzystać z ustawień dla pojedynczych profili.

Nadal będziesz widzieć prośby o wprowadzeniu PIN-u kontroli rodzicielskiej w celu zobaczenia produkcji wykraczających poza ustawione ograniczenie wiekowe. Nie będziesz mieć możliwości wprowadzenia zmian bez dokonania aktualizacji do najnowszej wersji. Aby zaktualizować kontrolę rodzicielską, by móc wybierać ustawienia na poziomie profilu, w dowolnym momencie kliknij link Kontrola rodzicielska.

Czy po aktualizacji mogę wrócić do korzystania z wcześniejszego zabezpieczenia kodem PIN?

Nie. Gdy dokonasz aktualizacji pozwalającej dostosować ustawienia kontroli rodzicielskiej na poziomie profilu, nie możesz powrócić do używania jednego kodu PIN dla całego konta. Możesz skorzystać z Blokady profilu, aby utworzyć kod PIN pozwalający kontrolować dostęp do wybranych profili.

Powiązane artykuły