Quy định chung về bảo vệ dữ liệu là gì?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) là luật của Liên minh châu Âu, quy định cách các công ty sử dụng thông tin cá nhân, có hiệu lực từ ngày 25/5/2018. Nếu bạn sinh sống ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), GDPR trao cho bạn các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

  • Quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Thành viên có thể dễ dàng truy cập nhiều thông tin mà chúng tôi lưu trữ về họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong trình duyệt và nhấp vào tùy chọn Tài khoản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách truy cập thông tin.

  • Quyền cập nhật (“sửa”) thông tin cá nhân của bạn. Như đã lưu ý ở trên, thành viên có thể dễ dàng truy cập nhiều thông tin mà chúng tôi lưu trữ về họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong trình duyệt và nhấp vào tùy chọn Tài khoản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách cập nhật thông tin.

  • Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa (“xóa bỏ”) hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống Netflix. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về cách xóa và gỡ bỏ thông tin.

  • Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền từ chối, ngừng hoặc “hạn chế” xử lý thông tin cá nhân của mình. Điều này bao gồm rút lại sự cho phép của mình, trong trường hợp đó là căn cứ để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thực hiện điều này.

  • Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quy trình đó.

  • Bạn có quyền gửi khiếu nại với một cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Để yêu cầu các quyền trên, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến các biện pháp thực thi quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu/Văn phòng Phụ trách Quyền Riêng tư của chúng tôi tại privacy@netflix.com. Chúng tôi sẽ phản hồi tất cả những yêu cầu nhận được từ những cá nhân có nhu cầu thực thi quyền bảo vệ dữ liệu của mình theo luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan