รหัสการเปิดใช้งานเมื่อเปิด Netflix

บางอุปกรณ์อาจแจ้งให้เปิดใช้งานอุปกรณ์หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบัญชี Netflix ก่อนจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ที่เพิ่งอัปเดตซอฟต์แวร์

หากอุปกรณ์สร้างรหัสเปิดใช้งาน ให้ป้อนรหัสดังกล่าวในเว็บไซต์ Netflix ดังนี้

  1. ไปที่ Netflix.com/activate

  2. เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกโปรไฟล์

  3. ป้อนรหัสในช่อง "ป้อนรหัส"

  4. คลิก "เปิดใช้งาน"

ตอนนี้อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับบัญชี Netflix ของคุณ

หากเห็นข้อความ รหัสไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบรหัสแล้วลองอีกครั้ง หรือในกรณีที่อุปกรณ์ยังอยู่ที่หน้าการเปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่าง

  1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

  2. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก

  3. รอ 30 วินาที

  4. เสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ แล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้ง