Netflix cho biết "Rất tiếc, tài khoản này không còn hoạt động".

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Rất tiếc, tài khoản này không còn hoạt động. Vui lòng đăng ký lại hoặc đăng nhập vào một tài khoản khác.

Thông thường, nguyên nhân có thể là do thông tin lưu trữ trên thiết bị cần được làm mới hoặc do sự cố với chính thiết bị. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây cho thiết bị để khắc phục.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Hãy đảm bảo tài khoản Netflix của bạn đang hoạt động

Có thể bạn đang cố gắng xem Netflix trên một tài khoản đã bị hủy. Để đảm bảo tài khoản của bạn đang hoạt động, hãy đăng nhập vào Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc di động.

 • Nếu thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, bạn cần kích hoạt lại tài khoản để tiếp tục xem.

 • Nếu bạn không thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Từ ứng dụng Netflix, nhấn vào biểu tượng Thêm biểu tượng thêm hoặc Hồ sơ của bạn biểu tượng hồ sơ.

 2. Cuộn xuống và nhấn Đăng xuất.

 3. Nhấn Đăng xuất lần nữa để xác nhận.

 4. Khi bạn đã đăng xuất xong, đăng nhập trở lại và dùng thử Netflix lần nữa.

Đầu phát Blu-ray

Hãy đảm bảo tài khoản Netflix của bạn đang hoạt động

Có thể bạn đang cố gắng xem Netflix trên một tài khoản đã bị hủy. Để đảm bảo tài khoản của bạn đang hoạt động, hãy đăng nhập vào Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc di động.

 • Nếu thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, bạn cần kích hoạt lại tài khoản để tiếp tục xem.

 • Nếu bạn không thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Vào trang đăng xuất.

  • Từ màn hình chính của Netflix, chọn Cài đặt hoặc biểu tượng Cài đặt .

  • Trên bất cứ màn hình nào khác, bấm các phím trên điều khiển từ xa theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên màn hình đăng xuất, hãy chọn Đặt lại, Đăng xuất hoặc Hủy kích hoạt.

 3. Đăng nhập trở lại và dùng thử Netflix lần nữa.

Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị

Thiết bị của bạn đang gặp sự cố phần mềm hoặc phần cứng mà chỉ có nhà sản xuất mới giải quyết được.

Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và yêu cầu giúp đỡ:

 • Cập nhật lên chương trình cơ sở mới nhất cho thiết bị.

 • Thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Nếu nhà sản xuất không thể giúp đỡ, bạn có thể xem Netflix trên một thiết bị khác.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Hãy đảm bảo tài khoản Netflix của bạn đang hoạt động

Có thể bạn đang cố gắng xem Netflix trên một tài khoản đã bị hủy. Để đảm bảo tài khoản của bạn đang hoạt động, hãy đăng nhập vào Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc di động.

 • Nếu thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, bạn cần kích hoạt lại tài khoản để tiếp tục xem.

 • Nếu bạn không thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Từ góc trên bên phải, nhấn vào Hồ sơ hồ sơ.

  • Nếu bạn không thấy Hồ sơ, nhấn vào Thêm ở góc dưới bên phải.

 2. Nhấn vào Đăng xuất.

 3. Nhấn vào để xác nhận.

 4. Đăng nhập trở lại và dùng thử Netflix lần nữa.

Roku

Roku 2

Hãy đảm bảo tài khoản Netflix của bạn đang hoạt động

Có thể bạn đang cố gắng xem Netflix trên một tài khoản đã bị hủy. Để đảm bảo tài khoản của bạn đang hoạt động, hãy đăng nhập vào Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc di động.

 • Nếu thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, bạn cần kích hoạt lại tài khoản để tiếp tục xem.

 • Nếu bạn không thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Nhấn nút Home (Màn hình chính) để điều hướng đến menu chính của Roku.

 2. Chọn ứng dụng Netflix và nhấn phím sao trên điều khiển từ xa.

 3. Chọn Remove channel (Xóa kênh).

 4. Chọn Remove channel (Xóa kênh) lần nữa.

 5. Trên màn hình chính, chọn Streaming Channels (Các kênh phát trực tuyến).

 6. Chọn Movies & TV (Phim và chương trình truyền hình).

 7. Chọn Netflix.

 8. Đăng nhập và dùng thử Netflix lần nữa.

Tất cả các model khác của Roku

Hãy đảm bảo tài khoản Netflix của bạn đang hoạt động

Có thể bạn đang cố gắng xem Netflix trên một tài khoản đã bị hủy. Để đảm bảo tài khoản của bạn đang hoạt động, hãy đăng nhập vào Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc di động.

 • Nếu thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, bạn cần kích hoạt lại tài khoản để tiếp tục xem.

 • Nếu bạn không thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Từ màn hình chính Netflix, mở menu bên trái.

 2. Chọn Nhận trợ giúp hoặc Cài đặt.

 3. Chọn Đăng xuất.

Nếu bạn đang trên màn hình lỗi:

 1. Chọn Tìm hiểu thêm.

 2. Chọn Đăng xuất hoặc Đặt lại.

Lưu ý:
Nếu không thấy Đăng xuất, bấm các nút trên điều khiển từ xa theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên Sau đó chọn Đăng xuất, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

Khởi động lại Roku

 1. Ngắt nguồn của Roku trong ít nhất 10 giây.

 2. Cắm điện trở lại cho Roku.

 3. Bật Roku bằng cách nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa của Roku.

 4. Chờ đủ 1 phút.

 5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị

Thiết bị của bạn đang gặp sự cố phần mềm hoặc phần cứng mà chỉ có nhà sản xuất mới giải quyết được.

Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và yêu cầu giúp đỡ:

 • Cập nhật lên chương trình cơ sở mới nhất cho thiết bị.

 • Thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Nếu nhà sản xuất không thể giúp đỡ, bạn có thể xem Netflix trên một thiết bị khác.

TV thông minh

Hãy đảm bảo tài khoản Netflix của bạn đang hoạt động

Có thể bạn đang cố gắng xem Netflix trên một tài khoản đã bị hủy. Để đảm bảo tài khoản của bạn đang hoạt động, hãy đăng nhập vào Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc di động.

 • Nếu thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, bạn cần kích hoạt lại tài khoản để tiếp tục xem.

 • Nếu bạn không thấy mục Kích hoạt lại tư cách thành viên, hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Vào trang đăng xuất.

  • Từ màn hình chính của Netflix, chọn Cài đặt hoặc biểu tượng Cài đặt .

  • Trên bất cứ màn hình nào khác, bấm các phím trên điều khiển từ xa theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên màn hình đăng xuất, hãy chọn Đặt lại, Đăng xuất hoặc Hủy kích hoạt.

 3. Đăng nhập trở lại và dùng thử Netflix lần nữa.

Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị

Thiết bị của bạn đang gặp sự cố phần mềm hoặc phần cứng mà chỉ có nhà sản xuất mới giải quyết được.

Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và yêu cầu giúp đỡ:

 • Cập nhật lên chương trình cơ sở mới nhất cho thiết bị.

 • Thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Nếu nhà sản xuất không thể giúp đỡ, bạn có thể xem Netflix trên một thiết bị khác.

Tất cả các thiết bị khác

Chúng tôi đang tìm hiểu sự cố này. Để giúp chúng tôi tìm hiểu, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Netflix.