Slik får du den nyeste foreldrekontrollen

Hvis du allerede bruker foreldrekontroll for hele Netflix-kontoen din, kan du få den nyeste versjonen og tilpasse kontroller for individuelle profiler.

Slik får du den nyeste versjonen av foreldrekontroll:

 1. Gå til Konto-siden i en nettleser.

 2. Åpne Foreldrekontroll.

  • Hvis du ikke ser noen lenke for Foreldrekontroll, har du allerede nyeste utgave og kan angi kontroller for individuelle profiler. Bruk Foreldrekontroll på Netflix for å se alternativene dine.

 3. Når du ser Ny foreldrekontroll-siden med informasjon om foreldrekontroll for hver profil, kan du:

  • Velge aldersgrense for alle profiler.

  • Kreve PIN-kode for å åpne hver profil.

  • Gå gjennom listen over Begrensede titler for hver enkelt profil (som overføres fra den eksisterende foreldrekontrollen din).

 4. Klikk på Lagre.

Merk:
Det kan være at du må oppdatere enheten for å registrere de oppdaterte innstillingene. Slik oppdaterer du:
Bytt til en annen profil og tilbake.
Eller logg ut og inn på enheten.

Hvorfor blir jeg bedt om å oppdatere foreldrekontroll?

For å gi familier mer kontroll over hvilke serier, filmer og spill barna deres kan se og spille, kan du angi foreldrekontroller for individuelle profiler i stedet for hele Netflix-kontoen.


Hvis du heller vil fortsette å bruke én enkelt PIN-kode for å begrense strømming på hele kontoen, kan du klikke på Avslutt i stedet for å angi kontroller for hver enkelt profil.

Hvorfor blir jeg IKKE bedt om å bruke foreldrekontroll for hver profil?

Hvis du aldri har brukt foreldrekontroll eller begynte å bruke det etter at de oppdaterte funksjonene ble tilgjengelige, trenger du ikke å gjøre endringer. Du kan begynne å bruke foreldrekontroll på alle Netflix-profilene dine.

Kan jeg fortsette å bruke én PIN-kode for foreldrekontroll for hele kontoen, som jeg allerede har?

Ja. For å fortsette å bruke PIN-koden for å begrense visning på hele kontoen, klikker du på Avslutt i stedet for å angi foreldrekontroller for hver profil.

Du blir fortsatt bedt om å skrive inn PIN-koden for foreldrekontroll for å strømme over tillatt aldersgrense, men du kan ikke gjøre endringer uten å oppdatere til nyeste versjon. Hvis du vil oppdatere til kontroller på profilnivå, kan du når som helst gå til Foreldrekontroll på kontoen din.

Kan jeg få det gamle PIN-kodenivået mitt tilbake hvis jeg oppdaterer?

Nei. Når du oppdaterer for å tilpasse foreldrekontroll for hver profil, finnes det ikke noe alternativ for å bruke én PIN-kode for hele kontoen. Du kan opprette en PIN-kode for å kontrollere tilgang til bestemte profiler ved hjelp av Profillås.

Relaterte artikler