Hur du skaffar den senaste versionen av föräldrakontroller

Om du redan använder föräldrakontroller som tillämpas på hela Netflix-kontot kan du skaffa den senaste versionen och anpassa föräldrakontrollerna till enskilda profiler.

Så här skaffar du den senaste versionen av föräldrakontroller:

 1. I en webbläsare går du till sidan Konto (Account).

 2. Öppna Föräldrakontroller (Parental Controls).

  • Om du inte ser någon länk för föräldrakontroller har du redan den senaste versionen och kan ställa in föräldrakontroller för varje profil. Läs Föräldrakontroller på Netflix för att se dina alternativ.

 3. När du ser sidan Nya föräldrakontroller (New Parental Controls) med information om föräldrakontroller för varje profil kan du:

  • Välja en åldersgräns för varje profil.

  • Kräva en PIN-kod för åtkomst till varje profil.

  • Granska listan över begränsade titlar för varje profil (som kommer att överföras från dina befintliga föräldrakontroller).

 4. Klicka på Spara (Save).

Obs!
Du kan behöva uppdatera din enhet för att inställningarna ska uppdateras. Så här uppdaterar du:
Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.
Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

Varför uppmanas jag att uppdatera mina föräldrakontroller?

För att ge familjer mer kontroll över de serier, filmer och spel som barn kan titta på eller spela går det att ställa in föräldrakontroller för varje enskild profil, istället för att de tillämpas på hela Netflix-kontot.


Om du föredrar att behålla en PIN-kod som begränsar tittandet för hela kontot klickar du på Avbryt (Cancel) istället för att ställa in föräldrakontroller för varje profil.

Varför uppmanas jag INTE att ställa in föräldrakontroller för varje profil?

Om du aldrig har använt föräldrakontroller, eller om du började använda dem efter att de nya funktionerna introducerades, behöver du inte göra några ändringar. Du kan börja använda föräldrakontroller på vilken som helst av dina Netflix-profiler.

Kan jag behålla en PIN-kod för föräldrakontroller som gäller för hela kontot?

Ja. Om du vill fortsätta använda en PIN-kod som begränsar tittandet för hela kontot klickar du på Avbryt (Cancel) istället för att ställa in föräldrakontroller för varje profil.

Du kommer även i fortsättningen att behöva ange din PIN-kod för att titta på titlar som har en högre åldersgräns än den du ställt in, men du kommer inte att kunna göra några ändringar utan att uppdatera till den senaste versionen. Om du vill uppdatera till föräldrakontroller på profilnivå kan du när som helst gå till Föräldrakontroller (Parental Controls) på ditt konto.

Kan jag ändra tillbaka till mitt gamla PIN-kodsskydd om jag uppdaterar?

Nej. Om du uppdaterar till profilanpassade föräldrakontroller finns ingen möjlighet att använda en enda PIN-kod för hela kontot. Du kan skapa en PIN-kod för att kontrollera åtkomst till vissa profiler med hjälp av Profillås (Profile Lock).

Relaterade artiklar