Cách cập nhật tính năng kiểm soát của cha mẹ lên phiên bản mới nhất

Nếu bạn đã sử dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ áp dụng cho toàn bộ tài khoản Netflix của mình, thì bạn có thể cập nhật phiên bản mới nhất và tùy chỉnh tính năng kiểm soát cho từng hồ sơ.

Cách cập nhật phiên bản mới nhất của tính năng kiểm soát của cha mẹ:

 1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn. 

 2. Mở phần Tính năng kiểm soát của cha mẹ

  • Nếu bạn không thấy liên kết cho Tính năng kiểm soát của cha mẹ, điều đó có nghĩa là bạn đã có phiên bản mới nhất và có thể áp dụng tính năng kiểm soát cho từng hồ sơ. Sử dụng Tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Netflix để xem các tùy chọn của bạn.

 3. Sau khi thấy trang Tính năng kiểm soát mới của cha mẹ có chứa thông tin chi tiết về tính năng kiểm soát của cha mẹ cho từng hồ sơ, bạn có thể:

  • Chọn độ tuổi trưởng thành cho mỗi hồ sơ.

  • Yêu cầu nhập mã PIN để truy cập vào từng hồ sơ.

  • Xem lại danh sách Phim hoặc chương trình bị hạn chế cho từng hồ sơ (danh sách này thể hiện các cài đặt kiểm soát của cha mẹ hiện tại).

 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý:
Bạn có thể phải làm mới thiết bị để áp dụng các cài đặt cập nhật. Để làm mới:
Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.
Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Tại sao tôi được yêu cầu cập nhật tính năng kiểm soát của cha mẹ?

Để các gia đình có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các chương trình truyền hình, phim và trò chơi mà trẻ em xem hay chơi, bạn có thể áp dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ cho từng hồ sơ thay vì cho toàn bộ tài khoản Netflix của bạn. 


Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng một mã PIN để hạn chế hoạt động xem trên toàn bộ tài khoản, hãy nhấp Hủy thay vì áp dụng các cài đặt kiểm soát cho từng hồ sơ.

Tại sao tôi KHÔNG được yêu cầu sử dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ trên từng hồ sơ?

Nếu bạn chưa từng sử dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ hay chỉ bắt đầu sử dụng sau khi đã có các tính năng cập nhật, thì bạn không cần thay đổi gì. Bạn có thể bắt đầu sử dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ trên bất kỳ hồ sơ Netflix nào của mình.

Tôi có thể giữ một mã PIN tài khoản duy nhất cho tính năng kiểm soát của cha mẹ không?

Có. Để tiếp tục sử dụng một mã PIN duy nhất nhằm hạn chế hoạt động xem trên toàn bộ tài khoản, hãy nhấp vào Hủy thay vì áp dụng tính năng kiểm soát cho từng hồ sơ.

Bạn sẽ tiếp tục được yêu cầu nhập mã PIN kiểm soát của cha mẹ để phát trực tuyến bất cứ nội dung gì vượt quá xếp hạng độ tuổi mà bạn cho phép, nhưng sẽ không thể thay đổi khi chưa cập nhật lên phiên bản mới nhất. Để cập nhật tính năng kiểm soát ở cấp độ hồ sơ, hãy truy cập phần Tính năng kiểm soát của cha mẹ trong tài khoản của bạn bất cứ lúc nào.

Nếu cập nhật, tôi có thể sử dụng lại chế độ bảo vệ bằng mã PIN cũ không?

Không. Sau khi bạn cập nhật để tùy chỉnh tính năng kiểm soát của cha mẹ cho từng hồ sơ, bạn sẽ không còn tùy chọn sử dụng một mã PIN duy nhất cho toàn bộ tài khoản. Bạn có thể tạo một mã PIN để kiểm soát quyền truy cập vào một số hồ sơ nhất định bằng Khóa hồ sơ.

Bài viết liên quan