Mã kích hoạt khi mở Netflix

Một số thiết bị yêu cầu bạn kích hoạt thiết bị hoặc kết nối thiết bị với tài khoản Netflix của bạn trước khi có thể đăng nhập. Điều này thường xảy ra với một thiết bị mới hoặc thiết bị vừa được cập nhật phần mềm.

Nếu thiết bị của bạn tạo mã kích hoạt, hãy nhập mã lên trang web Netflix:

  1. Điều hướng đến Netflix.com/activate.

  2. Đăng nhập rồi chọn một hồ sơ.

  3. Nhập mã trong trường Nhập mã.

  4. Nhấp vào Kích hoạt.

Lúc này, thiết bị đã được kết nối với tài khoản Netflix của bạn.

Nếu bạn thấy thông báo Mã không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra mã và thử lại, hoặc nếu thiết bị của bạn vẫn còn ở trang kích hoạt, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

  1. Tắt thiết bị.

  2. Ngắt nguồn của thiết bị.

  3. Chờ trong 30 giây.

  4. Cắm thiết bị trở lại và lặp lại các bước kích hoạt trên.