ปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอใน Netflix

หากพบปัญหาวิดีโอ หรือการแสดงภาพรายการทีวีหรือภาพยนตร์ทั้งหมดใน Netflix โดยทั่วไปแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนพื้นฐาน ในการเริ่มต้น โปรดเลือกปัญหาที่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:
หากรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีปัญหาวิดีโอ สามารถรายงานปัญหาให้ Netflix ทราบโดยตรง

วิดีโอเบลอ คุณภาพต่ำ หรือภาพแตก

หากวิดีโอใน Netflix มีคุณภาพไม่ดีหรือคุณภาพต่ำ สามารถแก้ไขได้หลายวิธีด้วยกัน ทำตามขั้นตอนของเรา เพื่อรับชมวิดีโอคุณภาพสูงสุดในอุปกรณ์ที่ใช้งาน

วิดีโอเป็นสีดำหรือสีขาว

หากหน้าจอเป็นสีดำ สีขาว หรือว่างเปล่า เมื่อพยายามรับชมหรือเปิด Netflix มักจะเกิดจากปัญหาอุปกรณ์หรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี

สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ลิงก์ด้านล่าง

วิดีโอผิดเพี้ยน ขัดข้อง ภาพกระโดด หรือติดขัด

หากวิดีโอ Netflix ผิดเพี้ยน ผิดขนาด กระตุก ภาพกระโดด หรือติดขัดขณะเล่น มักจะเกิดจากปัญหาการตั้งค่าในทีวีหรืออุปกรณ์สตรีมมิง

สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ลิงก์ด้านล่าง

ปัญหาสีหรือความจ้าของสีวิดีโอ

หากวิดีโอ Netflix มีสีหรือสีจ้าผิดเพี้ยน เมื่อพยายามรับชม Netflix มักจะเกิดจากปัญหาการตั้งค่าในอุปกรณ์ หรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีที่ใช้งาน

สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ลิงก์ด้านล่าง

หากวิดีโอมีปัญหาสีหรือความจ้าของสีที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น โปรดติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ปัญหาวิดีโออื่นๆ

สำหรับปัญหาวิดีโออื่นๆ โปรดใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาวิดีโออื่นๆ ที่ไม่พบในหน้านี้ โปรดติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง